BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'ndan bir yetkili Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkedeki tüketim malları endüstrisinin son on yıl içinde gelirdeki istikrarlı büyüme ve küresel etki sayesinde boyut ve genel güç açısından önemli ilerleme kaydettiğini belirtti. Bakanlığın Tüketim Malları Endüstrisi Departmanı Başkanı He Yaqiong düzenlenen basın toplantısında, sektörün birleşik işletme gelir ve karının son 10 yılda sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 64,5 oranında arttığını söyledi. He, endüstrinin katma değerinin, tüm endüstriyel sektörlerin yüzde 27,9'unu oluşturduğunu, ayrıca ülkenin hafif sanayi ve tekstil ürünleri ihracatının dünya toplamının yüzde 30'unu geçtiğini belirtti. Çin, günlük yaşam için gerekli çeşitli ürünlerin tedarikini etkin şekilde sağlayan, geniş kapsama alanına ve nispeten eksiksiz bir yapıya sahip bir tüketim malları endüstri sistemi oluşturdu. Endüstriyi, Çin'in uzun vadeli avantajlarından biri olarak nitelendiren He, bunun ekonomiyi yönlendirme, insanların refahını artırma, istihdam yaratma ve ihracatı artırmada yeri doldurulamaz bir rol oynadığına işaret etti. İleriye dönük olarak ise He, sektörün dijital ve yeşil geçişini desteklemek, tüketicilerin çeşitlenen taleplerini daha iyi karşılamak ve rekabet gücünü artırmak için çaba gösterileceğini sözlerine ekledi.

Shanghai'daki festival turizmi teşvik etti Shanghai'daki festival turizmi teşvik etti