Ahmet KARATAŞ

Tüm Makaleleri

Ahmet KARATAŞ

Devlet Destekleri ve Hibeler Danışmanı

Döviz kazandırıcı hizmet destekleri-(2)

Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketlerinin, uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizme...

Döviz kazandırıcı hizmet destekleri (1)

Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketlerinin, uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizme...

İleri malzeme mühendisliği için çağrı

İleri malzeme mühendisliği alanındaki teknoloji konularında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanması, mükemmeliyetin teşvik edilmesi ve rekabetçiliğin artırılması amacıyla M-ERA.NET 3 p...