BDDK, Q Yatırım Bankası'nın kurulmasına izin verdi. Karar, 14 Ekim Cuma tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Q Yatırım Bankası unvanı altında 500 milyon lira sermayeli bir yatırım bankasının kurulmasına onay verdi.

Konuya ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Q Yatırım Bankası'nın kurucu ortaklarının Ali Ercan, Bien Finans Faktoring AŞ, Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret AŞ, Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ve Q Yatırım Holding AŞ olduğu belirtilen kararda, söz konusu yatırım bankasının kuruluş sermayesinin ise 500 milyon lira olacağı kaydedildi.

İşte BDDK tarfından verilen ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararın tam metni:

‘Kurul Başkanlığının 11.10.2022 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 11.10.2022 tarih ve .... sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları açıklandı Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları açıklandı

Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine ilişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yöneklik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde 5411 syaılı Bankacılık Kanununun (Kanun)7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kurucu ortaklar Ali Ercan, Bien Finans Faktoring AŞ, Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret AŞ, Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ve Q Yatırım Holding AŞ tarafından Türkiye'de 500 milyon TL kuruluş sermayeli 'Q Yatırım Bankası A.Ş.' unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir.’