BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping Pazar günü yaptığı konuşmada, ÇKP'nin son 10 yılda tarihi başarılar elde ettiğini ve Parti'nin ve ülkenin davasında tarihi değişimler gördüğünü söyledi. Xi, 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin açılış oturumunda sunduğu raporda ÇKP'nin Çin'i her bakımdan modern bir sosyalist ülke kurma yolunda yeni bir yolculuğa çıkardığını söyledi. Xi; Parti Merkez Komitesi'nin liderliğinde tüm Parti'nin, ordunun ve Çin halkının çağın getirdiği birçok yeni özellikle büyük bir mücadeleye girişmek için biraraya geldiğini söyledi.

-- Yeni Bir Çağ için Çin Özelliklerine Sahip Sosyalizm Üzerine Düşünce'yi oluşturduk ve Marksizm'i Çin bağlamına ve çağımızın gereklerine uyarlamada yeni bir başarıya imza attık.

-- Parti liderliğini her bakımdan güçlendirdik. Şu anda 96 milyondan fazla üyeye sahip Marksist partimiz her zamankinden daha büyük bir birlik ve dayanışma içerisinde bulunuyor.

-- İnatla çok çalışarak Çin ulusunun binlerce yıllık hayali olan orta refah düzeyini gerçekleştirdik. Çin'de mutlak yoksulluk sorununu kati bir şekilde çözümledik ve küresel yoksulluğun giderilmesi davasına önemli katkılar sunduk.

-- Çin ulusunun büyük yeniden canlanmasına ilişkin Çin Hayalini ortaya koyduk ve insan ilerleyişinin yeni bir formunun zenginleştirilmesi ve geliştirilmesinde istikrarlı bir ilerleme kaydettik.

-- Yeni bir kalkınma felsefesi öne sürdük, kaliteli kalkınmaya katkı yapmak için çok çalıştık ve yeni bir kalkınma yapısı oluşturmak için gayret sarf ettik. Çin'in ekonomik gücünde tarihi bir yükseliş gerçekleştirdik. Çin dünyanın yenilikçileri safına katıldı.

-- Müthiş bir siyasi cesaretle reformları kapsamlı bir şekilde derinleştirdik. Çin özelliklerine sahip sosyalizm sistemi daha olgun ve iyi tanımlanmış hale geldi ve Çin'in yönetişim sistem ve kapasitesi daha da modernleştirildi.

-- Dışa açılma için daha ön alıcı bir strateji izledik. İşbirlikçi bir çaba olarak Kuşak ve Yol İnisiyatifi hem bir kamu yararı hem de işbirliği platformu olarak uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılandı. Çin, 140'ın üzerinde ülke ve bölge için büyük bir ticaret ortağı haline geldi, toplam mal ticareti hacminde dünya lideri ve küresel yatırımlar için büyük bir hedef ve yurtdışına yatırımlarda lider bir ülke konumunda bulunuyor.

-- Çin özelliklerine sahip sosyalist siyasi ilerleme yoluna bağlı kaldık. Tam süreçli halk demokrasisini kapsamlı bir şekilde geliştirdik ve sosyalist demokrasimizin kurum, standart ve prosedürlerinin geliştirilmesinde çok yönlü ilerleme kaydettik. Hukuka dayalı yönetim için kapsamlı bir çerçeve şekillendi.

-- Marksizm'in ideolojik alandaki yol gösterici rolünü garanti etmek için temel niteliğinde bir sistem oluşturduk ve buna destek verdik. İdeolojik manzarada çok önemli ve esasa ilişkin değişiklikler meydana geldi.

Video: Dünya Nesnelerin İnterneti Fuarı Çin'in doğusunda başladı Video: Dünya Nesnelerin İnterneti Fuarı Çin'in doğusunda başladı

-- İnsan merkezli bir kalkınma felsefesini uygulamaya koyduk. Dünyanın en büyük eğitim, sosyal güvenlik ve sağlık sistemlerini kurduk. Herkes için ortak refahı gerçekleştirmede daha fazla ilerleme kaydettik.

-- Berrak bir suyun ve yeşil dağların paha biçilmez zenginlikler olduğu düşüncesine uygun hareket ettik. Ekolojik ve çevre korumada tarihi, dönüştürücü ve kapsamlı değişimler meydana geldi.

-- Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla koruduk. Böylece ulusal güvenlik tüm alanlarda güçlendirildi. Barışçı Çin İnisiyatifi yeni bir safhaya girdi.

-- Yeni dönemde güçlü bir ordu kurulmasına ilişkin Parti hedefini oluşturduk ve halkın silahlı kuvvetleri üzerinde mutlak Parti liderliğini devam ettirdik. Halkın silahlı kuvvetleri, yeni sistemler, yeni bir yapı, yeni yapılanma ve yeni bir görünümle çok daha modern ve kabiliyetli bir savaş gücü haline geldi.

-- Tek Ülke İki Sistem politikamızı tam olarak ve sadakatle uygulamaya koyduk. Hong Kong halkının Hong Kong'u, Makao halkının da Makao'yu yüksek derecede bir özerklikle yönettiği Tek Ülke İki Sistem politikamızı devam ettirdik. Hong Kong'un düzeni yeniden tesis ederek gelişmeye başladığı yeni bir evreye girmesine yardımcı olduk ve gerek Hong Kong gerek Makao'nun uzun vadeli istikrarlı kalkınma için iyi bir ivmeyi koruduklarını gördük. Yeni dönemde Taiwan sorununun çözümü için toplam bir politika çerçevesi öne sürdük ve Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki alışveriş ve işbirliğini kolaylaştırdık. "Taiwan bağımsızlığını" hedefleyen ayrılıkçı faaliyetlere ve dış müdahalelere kararlılıkla karşı koyduk. Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkileri yönlendirme inisiyatif ve becerisini bu sayede muhafaza ettik.

-- Her alanda Çin'e özgü büyük ülke diplomasisi izledik. Ortak geleceğe sahip bir insan toplumunun geliştirilmesine destek verdik. Çin'in uluslararası etkisi, cazibesi ve şekillendirme gücü dikkat çekici bir şekilde arttı.

-- Parti öz yönetişiminin tam ve kesin bir şekilde uygulanmasında önemli ilerlemeler kaydettik. Uzun zamandır kontrol edilmemiş sağlıksız eğilimler tersine çevrildi ve bize yıllardır musallat olan kökleşmiş sorunlar çözüme kavuşturuldu. Yolsuzluğa karşı tarihimizde eşi görülmedik ölçekte bir savaş verdik. Yolsuzluğa karşı ezici bir zafer kazandık ve kazanımlarımızı tam olarak pekiştirdik. Tüm bunlar Parti, ülke ve ordu içindeki ciddi gizli tehlikelerin yok edilmesine yardımcı oldu. Parti, tarihsel yükseliş ve çöküş döngüsünün nasıl kırılacağı sorusuna ikinci bir cevap buldu. Bu cevap öz-reformdur. Parti'nin doğasının, inancının ve karakterinin asla değişmeyeceğini garanti ettik.