AK Parti'den EYT ve sözleşmeliler düzenlemesi açıklaması AK Parti'den EYT ve sözleşmeliler düzenlemesi açıklaması

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin Cumartesi günkü kapanışında yaptığı konuşmada, ÇKP'nin yeni döneme doğru yeni yolculuğunda yeni ve daha büyük mucizeler yaratacağından tamamen emin ve buna muktedir olduğunu söyledi.  
Xi, Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen ve bir hafta süren kongrenin kapanış oturumunda, ÇKP kongresinin düşünceyi birleştirme, güveni güçlendirme, yol belirleme ve morali yükseltme hedeflerine ulaştığını belirterek "Bu, sancağımızı yükseklerde tutma, gücümüzü toplama ve dayanışma ve adanmışlığımızı ilerletme kongresi olmuştur" diye konuştu.
Kongre, Xi'nin başkanlık ettiği kapanış oturumunda 205 asil ve 171 yedek üyeli yeni bir ÇKP Merkez Komitesi ve 133 üyeli yeni bir Merkezi Disiplin Denetleme Komisyonu (MDDK) seçti.
Kongrede 19. ÇKP Merkez Komitesi'nin raporu hakkında bir karar, 19. MDDK'nın çalışma raporu hakkında bir karar ve ÇKP Tüzüğü değişikliği hakkında bir karar kabul edildi.
Xi, "Kongrede belirlenen tüm karar ve planların ve tüm sonuçlarının her bakımdan modern bir sosyalist ülke kurma çabalarımızın yönlendirilmesi ve güçlendirilmesinde, tüm alanlarda ulusal yeniden gençleşmenin ilerletilmesinde ve Çin'e özgü sosyalizm adına yeni zaferlerin kazanılmasında önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz" dedi.
Xi delegeleri, Parti'nin başlangıçtaki özlemini ve kuruluş misyonunu ve ülkenin en temel çıkarlarını sıkıca akıllarında tutmaya ve "bu ülkenin, halkı; halkın da bu ülke olduğunu" sıkıca akıllarında tutmaya çağırdı.  
Kongrede diğer siyasi partilerin merkez komiteleri, Tüm Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu'nun yanı sıra Çin'deki tüm etnik gruplardan ve tüm sektörlerden kamuya mal olmuş kişiler olduğu gibi tüm vatandaşlar da çeşitli yollarla tebriklerini sundu. Dünya genelinde birçok ülkenin siyasi parti ve organizasyonları da kutlama mesajları gönderdi. 
Xi, "Kongrenin başkanlık divanı, her birine içten teşekkürlerini ifade etmek ister" dedi. 
Xi, büyük çabalarla dolu bir yüzyılı geride bırakan Parti'nin, bir kez daha yeni sınavlarla karşı karşıya kalacağı yeni bir yolculuğa çıkmakta olduğunun altını çizdi ve "Yeni çağın yeni yolculuğunda yeni ve daha da büyük mucizeler - dünyayı şaşırtacak mucizeler - yaratacağımızdan eminiz ve buna muktediriz" dedi.     
Xi, tüm Parti üyelerine, ÇKP Merkez Komitesi etrafında sıkıca kenetlenme ve Çin'e özgü sosyalizmin büyük sancağını yükseklerde tutma çağrısında bulundu. 
Xi, "Geçmişimize güvenimizi korumalı, daha büyük bir tarihi inisiyatif göstermeli ve savaşma cesareti ve kazanma azmine sahip olmalıyız" dedi.  
Xi, Parti'yi, odağını korumaya, kararlı bir şekilde ilerlemeye ve tüm Çin halkını 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nde belirlenen hedef ve görevleri yerine getirmeye çabalamada birleştirme ve önderlik etmeye çağırdı.