BEİJİNG, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 5. Çinli Çiftçiler Hasat Festivali öncesinde çiftçilerin ve tarım ile kırsal cephelerde çalışanların festivallerini kutlayarak onlara hürmetlerini iletti. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, kırsal canlandırmanın yanı sıra kırsal kesimde yaşayanlara refah, mutlu yaşamlar ve güzel bir çevre sunulmasında sağlam ilerleme kaydedildiğini vurguladı. Xi, geçen yıl kuzeyde nadir görülen sonbahar sellerinin, geniş alanlarda kış buğdayının geç ekiminin ve yeniden ortaya çıkan Kovid-19 vakalarının etkisinin üstesinden gelen ve bazı güney bölgelerinde şiddetli sıcaklık ve kuraklıkla başa çıkan Çin'in, yaz tahılı ve erken pirinçte üretim artışları gördüğünü ve bu yıl bereketli bir hasat daha beklediğini ifade etti.

Xi, her düzeydeki parti komiteleri ve hükümetlerin, ÇKP Merkez Komitesi'nin tarım, kırsal alanlar ve çiftçiler hakkındaki çalışmalara ilişkin temel politikalarını, kararlarını ve planlarını uygulaması ve tahıl güvenliğini sağlama çabalarını artırması gerektiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Xi, parti komitelerini ve hükümetleri tarım sektörünün temellerini sabit tutmaya, yoksulluğun azaltılmasındaki başarıları pekiştirmeye ve genişletmeye ve kırsal canlandırmada sağlam ilerleme kaydetmeye de çağırdı. Xi ayrıca çiftçileri, tarımın ve kırsal alanların modernizasyonunun hızlandırılmasında aktif rol oynamaya ve böylece daha müreffeh ve gelişen bir yaşam sürmeye teşvik etti.

Xi, gençleşmeyle ilgili kaynak koleksiyonu için önsöz yazdı Xi, gençleşmeyle ilgili kaynak koleksiyonu için önsöz yazdı