BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin'de üst düzey bir yetkili Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin Komünist Partisi (ÇKP) 19. Merkez Komitesi'nin yakın zamanda sonuçlandırılan 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nde kabul edilen raporunun, yeni çağda Çin özellikleriyle sosyalizmde zaferler kazanma yolunda siyasi bir manifesto ve yeni hedeflere ulaşmak için bir eylem kılavuzu işlevi gördüğünü söyledi. ÇKP Merkez Komitesi Politika Araştırma Ofisi Direktörü Jiang Jinquan, Beijing'de düzenlenen bir basın toplantısında, bunun, parti içi demokrasiyi ve tüm süreç halk demokrasisini içeren bir süreçten doğan, ÇKP ve halkın ortak bilgeliğinin billurlaşması olduğunu söyledi. Jiang, raporun, her bakımdan modern bir sosyalist ülke inşa etme ve tüm cephelerde ulusal yeniden canlanmayı ilerletme davasında derin ve önemli etkilere sahip olacağını ve uluslararası toplumun ÇKP'nin yönetim felsefesini, yönetim yaklaşımını ve yönetme yeteneğini daha iyi anlamasına yardımcı olacağını söyledi. UYARLANAN MARKSİZM Aynı basın toplantısında, ÇKP Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı başkan yardımcısı Sun Yeli de, raporda teorik yenilik üzerine özel bir bölüm bulunduğunu, ÇKP'nin Marksizmin temel ilkelerini Çin'in özel gerçekleri ve güzel geleneksel kültürüyle bütünleştirmek için yaptıkları ve yapmayı planladığı şeylerin bu bölümde yer aldığını söyledi.

Makao, e-sigara üretimini ve satışını yasakladı Makao, e-sigara üretimini ve satışını yasakladı

Sun, raporun ayrıca Xi Jinping'in Yeni Çağda Çin'e Özgü Sosyalizm Düşüncesi'nin dünya görüşünü ve metodolojisini de açıkladığını söyledi. Sun, Çin'in diğer ülkelerin Çin'e kendi kalkınma modellerini dayatmasına kesinlikle karşı olduğunu, Çin modelini asla "ihraç" etmeyeceğini veya diğer ülkelerden Çin'in uygulamasını "kopyalamasını" istemeyeceğini söyledi. YÜKSEK KALİTELİ KALKINMA ÇKP Merkez Komitesi Kapsamlı Reformu Derinleştirme Komisyonu Ofisi Başkan Yardımcısı ve Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Mu Hong ise, basın toplantısında, raporun "kalkınma kalitesini" daha belirgin bir konuma yerleştirdiğini ve ekonomi, toplum, kültür ve ekoloji dahil olmak üzere çeşitli yönlerden yüksek kaliteli kalkınmanın altını çizdiğini söyledi. Mu, yüksek kaliteli kalkınmanın modern bir sosyalist ülke inşa etmenin en önemli önceliği olduğunu teyit ettiğini ve bu teyidin, kalkınma kalitesinin genel resimde uzun vadede neden önemli olduğunu gösterdiğini belirtti. HUKUKUN ÜSTÜNLĞÜ ÇKP Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Genel Sekreteri Chen Yixin de basın toplantısında yaptığı açıklamada, raporun bütün bir bölümünün hukukun üstünlüğüne ayrıldığını ve ÇKP Merkez Komitesinin konuya verdiği büyük önemi yansıttığını söyledi. Chen, raporun ÇKP'nin her bakımdan hukuka dayalı yönetimi ilerletmeye yönelik siyasi bir beyanı ve ÇKP'nin Çin'de hukukun üstünlüğünü ilerletmesi için programlı bir belgesi olduğunu söyledi. Chen, raporun hukukun üstünlüğünün rolü, genel gereklilikleri ve temel görevleri hakkında kapsamlı bir açıklama sunduğunu belirtti.

PARTİ'NİN TAM, GÜÇLÜ ÖZ YÖNETİMİ ÇKP Merkez Komitesi Genel Ofisi başkan yardımcısı Tang Fangyu ise basın toplantısında, raporun, Parti ulusal kongresinde bir rapor için bir ilk teşkil edecek şekilde, tam ve titiz bir öz-yönetim uygulamak için sistemleri geliştirme fikrini ortaya koyduğunu söyledi. Tang, Parti'nin karşı karşıya olduğu büyük riskler ve ciddi zorluklar ışığında, Parti'nin tam ve titiz özyönetiminin bütünsel, sistematik, sürekli ve yüksek kalibreli bir şekilde uygulanması gerektiğini söyledi. Tang, bu nedenle, tam ve titiz bir özyönetim uygulamak için iyi yapılandırılmış, bilimsel, çok yönlü, birleşik ve verimli sistemler oluşturulacağını da sözlerine ekledi. PARTİ'NİN ÖZ REFORMU ÇKP Merkez Disiplin Denetim Komisyonu ve Ulusal Denetim Komisyonu tanıtım departmanı başkanı Wang Jianxin de basın toplantısında, raporun, tüm Partiyi tam ve titiz bir özyönetimin bitmeyen bir çaba olduğunu ve öz reformun sonu olmayan bir yolculuk olduğunu akılda tutmaya çağırdığını söyledi. Geçen on yılda yolsuzlukla mücadelede elde edilen kayda değer başarılara dikkat çeken Wang, durumun hala ciddi ve karmaşık olduğunu ve yolsuzlukla mücadelenin şiddetli olduğunu ve kazanılması gerektiğini söyledi. Wang, raporda sunulan stratejik planların uygulanması gerektiğini ve yetkililerin yozlaşma cesaretine, fırsatına veya arzusuna sahip olmamasını sağlamak için durdurulamaz bir yolsuzlukla mücadele ivmesinin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.