Tüketici hakem heyetlerine geçen yıl 635 bin 363 başvuru yapılırken ele alınan uyuşmazlıkların yaklaşık yüzde 50'si tüketiciler lehine karara bağlandı.

Tüketici hakem heyetlerine 2022 yılında toplam 635 bin 363 başvuru yapılırken bunlardan 601 bin 961’ine ilişkin karar verildi. Uyuşmazlıkların yaklaşık yüzde 50’si tüketiciler lehine karara bağlandı.

Video: Çin'in güneyinde mahsur kalan yunus kurtarıldı Video: Çin'in güneyinde mahsur kalan yunus kurtarıldı

Tüketici hakem heyetlerine 2022 yılında yapılan başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 1,5 milyar lira oldu.

BAŞVURULARIN YÜZDE 62’Sİ E-DEVLET ÜZERİNDEN

Tüketici hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden başvuru yapma imkanı bulunurken Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketiciler elektronik ortamda başvurularını kolay şekilde gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 2022 yılında 390 bin 673 başvuru e-Devlet üzerinden iletildi. Tüketici hakem heyetlerine geçen yıl yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 62’si e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılan başvurular oldu.

EN ÇOK AYAKKABI ŞİKAYET EDİLDİ

Başvuruların ürün ve hizmet bazında dağılımında, en çok ayakkabıya yönelik şikayette bulunulduğu görüldü. Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 11,2’si (71 bin 333 başvuru) ayakkabıya ilişkin gerçekleştirildi.

Bu şikayet konusunu, yüzde 6,6 ile internet abonelikleri (42 bin 280) ve yüzde 5,5 ile cep telefonu (35 bin 306) başvuruları izledi.

Diğer şikayet konuları ise yüzde 5,2 ile kredi kartı üyelik ücreti (33 bin 326), yüzde 4,1 ile kıyafet (26 bin 173), yüzde 3,2 ile mobilya (20 bin 407) ve yüzde 2,9 ile GSM aboneliği (18 bin 636) oldu.

Sektörel bazda ise yüzde 52,6 ile en çok perakende ticaret sektörüne (334 bin 23) ilişkin başvuru yapıldı. Bunu, yüzde 14,7 ile abonelik hizmetleri sektörü (93 bin 516) ve yüzde 12,2 ile finansal hizmetler sektörüne (77 bin 764 başvuru) yönelik başvurular izledi.

PARASAL SINIR GENİŞLETİLDİ

Öte yandan, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yapılan değişikliklerle 1 Ekim 2022 itibarıyla tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınır 30 bin liraya çıkarılmıştı. Bu tutar, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak 66 bin liraya yükseltildi.

Bu kapsamda 2023 yılı için değeri 66 bin liranın altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilecek. Bu düzenlemelerle tüketicilerin koruma alanı genişletildi ve daha fazla sayıda uyuşmazlığın yargıya intikal etmeden çözümüne olanak sağlandı.