BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 22 Eylül (Xinhua) -- Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) işbirliğiyle Perşembe günü yayınladığı rapora göre, dünya genelinde yenilenebilir enerjide istihdam, bir yılda 700 bin artarak geçen yıl 12,7 milyona ulaştı. Çin ise tek başına küresel toplamın yüzde 42'sini oluşturuyor. "Yenilenebilir Enerji ve İstihdam: Yıllık Gözden Geçirme 2022" başlıklı rapor, tüm istihdamın neredeyse üçte ikisinin Asya'da olduğunu gösteriyor. İstihdamda küresel toplamın yüzde 42'sini Çin oluştururken, onu yüzde 10 ile Avrupa Birliği ve Brezilya izliyor.

Çin'in yazılım sektörü Ocak-Ağustos döneminde gelir artışı yaşadı Çin'in yazılım sektörü Ocak-Ağustos döneminde gelir artışı yaşadı

Rapor, güneş enerjisinin ise en hızlı büyüyen sektör olduğunu gösterdi. Raporda, Güneydoğu Asya ülkelerinin büyük güneş fotovoltaik (PV) üretim merkezleri ve biyoyakıt üreticilerine dönüşmeleri gibi bazı önemli bölgesel ve ulusal gelişmeler vurgulandı. Güneş PV panellerinin önde gelen üreticisi ve kurucusu olan Çin, açık deniz rüzgarı alanında giderek artan sayıda istihdam yaratıyor. Hindistan, 10 gigawattan fazla güneş PV'si ekleyip birçok kurulum işi yaratsa da büyük ölçüde ithal panellere bağımlı olmaya devam ediyor. IRENA Genel Müdürü Francesco La Camera, "Sayısız güçlükler karşısında yenilenebilir enerji alanındaki işlerin dirençli olmaya devam ettiğini ve güvenilir bir iş yaratma motoru olduğunu kanıtladığını" söyledi. Yetkili, "Dünya genelindeki hükümetlere tavsiyem, ülkelerinde yenilenebilir enerji alanında istihdamı teşvik eden sektör politikaları izlemeleri olacaktır" dedi. ILO Genel Direktörü Guy Ryder ise "Hükümetleri, işçi ve işveren örgütlerini, çalışma dünyasının geleceği için vazgeçilmez olan sürdürülebilir enerji geçişine olan bağlılıklarını sürdürmeye çağırıyorum" dedi. IRENA, sürdürülebilir enerji geleceğine geçiş sürecindeki ülkeleri destekleyen ve uluslararası işbirliği için temel platform, mükemmellik merkezi ile yenilenebilir enerjiler üzerine politika, teknoloji, kaynak ve finansal bilgi alanlarında bilgi havuzu olarak hizmet veren küresel enerji dönüşümü için hükümetler arası lider konumda bir ajans.