JİNAN, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin'de yayınlanan bir rapor, küresel tedarik zinciri her ne kadar yeni bir yapılanma sürecine girmiş olsa da Çin'in, çokuluslu şirketlerin yatırımları açısından hala önemli bir cazibe merkezi olma özelliğini sürdürdüğünü söyledi. Söz konusu rapor Çin Ticaret Bakanlığı'na bağlı Çin Uluslararası Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Akademisi tarafından Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin kıyı kenti Qingdao'da Pazar günü düzenlenen üçüncü Qingdao Çokuluslu Şirketler Zirvesi'nde yayınlandı. Raporda, yabancı imalat şirketlerinin çoğunluğunun Çin'i hala yatırım açısından önemli bir cazibe merkezi olarak gördükleri ve Çin'e yönelik yatırım güveninin sürekli arttığı kaydedildi.

Lübnan'daki kurban pazarında bayram alışverişi Lübnan'daki kurban pazarında bayram alışverişi

Raporda, ulusötesi imalat yatırımlarında geçtiğimiz yıllarda yaşanan daralma bağlamında düşünüldüğünde Çin'in büyük pazarı ve eksiksiz tedarik zinciri sayesinde çokuluslu şirketlerin imalat sektörüne yönelik yatırımlarını istikrarlı bir şekilde çekmeyi başardığı kaydedildi. Rapor, 2017'den 2021'e kadar Çin'e yapılan imalat sektörü doğrudan yabancı yatırım (DYY) akışı istikrarını korurken dünya genelinde imalat sektörüne sınır ötesi yatırımlarda çalkantılı bir düşüş yaşandığına işaret etti. Çin'in imalat sektörü 2021'de yıllık yüzde 8,8 artışla 33,73 milyar ABD doları yabancı yatırımdan faydalandı. Bu artış, küresel imalat sektöründe aynı dönemde yaşanan artışın 1,1 yüzde puan üzerinde bulunuyordu. Çokuluslu imalat şirketleri son yıllarda Çin'e yaptıkları yatırımlarda değer zincirini de yukarı çekiyorlar. Çin'in yüksek teknoloji imalat sektörü 2021 yılında fiilen 12,06 milyar ABD doları yabancı yatırım kullandı; bu rakam 2017 yılında 9,89 milyar ABD doları düzeyindeydi. Rapora göre sözü edilen dönemde bu rakamın imalat sektörünün bütünü içindeki oranı da 6,3 yüzde puan artarak yüzde 35,8'e çıktı.