MANİLA, 20 Eylül (Xinhua) -- Asya Kalkınma Bankası (ADB) ile Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezi'nin (IDMC) ortaklaşa hazırladığı ve Pazartesi günü yayınlanan bir rapora göre, 2010-2021 yılları arasında doğa olaylarının yol açtığı afetlerin Asya ve Pasifik bölgelerinde 225,3 milyon kişiyi yerinden ettiği tahmin ediliyor. Bu rakam aynı dönemde dünya genelinde aynı nedenle yerinden edilenlerin sayısının dörtte üçüncü oluşturuyor. Rapor, Asya ve Pasifik'in küresel olarak afet nedeniyle yerinden edilmelerden en çok etkilenen bölgeler olduğunu gösteriyor. Pasifik, nüfusuna oranla "en büyük" yerinden edilme riskine sahip. Doğu Asya ve Güneydoğu Asya en yüksek felaket nedeniyle yerinde edilme sayılarına sahip ve Asya ve Pasifik bölgelerindeki yerinden edilmelerin üçte ikisini oluşturuyor. Bu bölgeyi Güney Asya takip ediyor.

Uzman: Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Pasifik ada ülkelerinin sosyoekonomik kalkınmasını artırdı Uzman: Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Pasifik ada ülkelerinin sosyoekonomik kalkınmasını artırdı

Büyük ölçekli fırtınalar ve seller, kuraklıklar, depremler, tsunamiler ve yanardağ patlamaları milyarlarca insanın yaşadığı bu geniş bölgede her yıl milyonlarca insanı yerinden ediyor. ADB'nin İklim Değişikliği ve Afet Riski Yönetimi Tematik Grubu Başkanı Noelle O'Brien, "Yerinden edilme ölçeği artıyor" dedi. O'Brien, "Afet nedeniyle yerinden edilmeler Asya ve Pasifik'te kalkınmanın getirilerini aşındırıyor ve uzun vadede bölgenin refahını tehdit ediyor" diye ekledi. O'Brien ayrıca, "bölgenin kalkınma hedeflerinden geri adım atmaması için afet risk yönetimine ilişkin politika ve önlemlerin güçlendirilmesi" gerektiğini vurguladı. Rapor, iklim değişikliğinin etkilerinin görünür hale gelmekte olduğuna, afetlerin sıklığı ve yoğunluğu artarken gıda güvensizliği ve su kıtlığına yol açarak yerinden edilenlerin sayısını yükselteceğinin öngörüldüğüne dikkat çekerek, iklim değişikliğinin afetler nedeniyle yerinden edilmelerdeki rolüne dikkat çekiyor. IDMC Direktörü Alexandra Bilak, "Afetler, Asya ve Pasifik'e yüz milyarlarca dolara mal oluyor," dedi ve şöyle devam etti: "Ancak, hala en önemli maliyeti, her yıl hafiflemeden devam eden afetler nedeniyle yerinden edilen milyonlarca insan ödüyor."