BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin Taiwan Çalışma Ofisi Salı günü, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesini ziyareti hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamanın tam metni şöyle:

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Salı günü Çin'in Taiwan bölgesini ziyaret etmesi, ABD ile Taiwan arasındaki gizli anlaşmada bir tırmanış olduğunu göstermektedir. Bu eylem doğası itibarıyla fevkalade kötüdür ve ciddi sonuçları olacaktır. Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ağır biçimde ihlal etmektedir, tek Çin ilkesini ve üç Çin-ABD ortak bildirisini ciddi biçimde çiğnemektedir, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri yöneten temel normları ciddi biçimde ayaklar altına almaktadır, ABD'nin Çin'e verdiği ciddi siyasi taahhütlere aykırıdır ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan güçlere tehlikeli biçimde yanlış mesaj vermektedir. Atılan bu adıma kararlı biçimde karşı çıkıyor, şiddetle kınıyor ve protesto ediyoruz.

Dünyada sadece bir Çin vardır ve Taiwan Çin'in bir parçasıdır. Tek Çin ilkesi uluslararası ilişkilerde yaygın olarak tanınan bir normdur ve uluslararası toplum tarafından görüş birliğiyle tanınmıştır. Taiwan sorunu Çin'in bir iç meselesidir ve hiçbir dış müdahaleye açık değildir. ABD hükümeti bir süredir Taiwan sorununa ilişkin olarak defalarca yanlış eylem ve açıklamalarda bulunmuş, resmi teatilerinin seviyesini yükseltmeyi sürdürmüş, gizli askeri anlaşmalarını yoğunlaştırmış ve Taiwan'ın "yeniden birleşmeye güç kullanarak direnme" girişimini desteklemek için Taiwan'a silah satışına devam etmiştir. ABD Kongresi defalarca Taiwan hakkında yanlış açıklamalarda bulunmuş, Taiwan hakkında çok sayıda olumsuz karar önerisini gündeme getirmiş, görüşmüş, tartışmış ve kabul etmiştir. ABD tarafının bu tür eylemleri tek Çin ilkesini çarpıtmaya ve içini boşaltmaya, "Taiwan kartını" oynamaya, "Çin'i Taiwan ile kontrol altında tutmaya", Çin'in tamamen yeniden birleşmesini ve Çin ulusunun yeniden canlanmasını engellemeye çalışmaktadır. Mevcut ABD yönetimi, bir önceki yönetimin yaptığı büyük hataları düzeltmemiştir. ABD yönetimi bunun yerine, daha fazla müttefikinin aynı gemiye binerek "Taiwan kartını" oynamak üzere onlarla birlik olması için harekete geçmiş, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2758 sayılı Kararına açıkça aykırı davranmış ve Taiwan sorununu uluslararası hale getirmek amacıyla yanlış olan "Taiwan'ın belirsiz statüsü" teorisini yaymıştır.

FBI, Donald Trump'ın evini neden bastı? FBI, Donald Trump'ın evini neden bastı?

"Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı girişim, anavatanın yeniden birleşmesi önündeki en büyük engeldir ve Çin'in ulusal yeniden canlanmasına karşı ciddi bir potansiyel tehlike oluşturmaktadır. Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkilileri, kendilerini ABD'deki Çin karşıtı güçlerin Çin'i kontrol altına alma çabaları için bir araç olarak hizmet eden "Taiwan'ın Bağımsızlığı" yanlısı gibi yanlış bir konuma yerleştirdiler ve provokatif "bağımsızlık" isteme girişimiyle daha da küstah hale geldiler. Bu, durumun tamamıyla yanlış değerlendirilmesi ve yanlış hesap edilmesidir. DPP yetkilileri, bencil amaçları bir yana, dik başlılıkla tek Çin ilkesine meydan okumuş, 1992 Konsensüsü'nü tanımayı reddetmiş, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında ihtilafı ateşlemiş ve "bağımsızlık" peşinde koşarken ABD desteğine sarılmışlardır. DPP yetkililerinin ABD ile Çin'in ulusal çıkarlarına ihanet eden ayrılıkçı eylemleri ve gizli anlaşmaları, Taiwan'ı yalnızca felaketin uçurumuna sürükleyecek ve Taiwanlı yurttaşlara büyük acılar yaşatacaktır.

Anavatanın yeniden birleşmesi ve Çin ulusunun yeniden canlanması tarihsel bir kaçınılmazlık haline gelmiştir. Çin yeniden birleşmelidir ve kesinlikle birleşecektir. Bu, ABD tarafındaki tutucu Çin karşıtı güçlerin iradesine veya "Taiwan'ın bağımsızlığını" isteyen ayrılıkçı güçlerin yanılsaması ne olursa olsun değişmeyecektir. Anavatanın yeniden birleşmesini sağlanmanın zamanı ve fırsatı daima sıkıca bizim elimizdedir. ABD'deki Çin karşıtı güçler ve DPP yetkilileri ne tür adımlar atarsa atsın Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğu gerçeği değişmeyecektir. Nancy Pelosi ve benzerleri "Taiwan'ı destekleyerek Çin'i kontrol altına almaya" ne kadar çabalasalar da Çin'in yeniden birleşmesinin tarihsel süreci durdurulamayacaktır.

ABD tarafını Taiwan sorununun tarihsel ayrıntıları konusunda doğru davranmaya, Taiwan Boğazı'nın her iki tarafının da tek ve aynı Çin'e ait olduğu gerçeğini ve statükoyu kabul etmeye ve Tek Çin ilkesine kesinlikle uymaya, üç Çin-ABD ortak bildirisini uygulamaya ve yanlış yolda daha fazla sürüklenmekten kaçınmaya çağırıyoruz. DPP yetkililerini, "Taiwan'ın bağımsızlığını" hedefleyen ayrılıkçı planlardan tamamen vazgeçmeye, geri dönüşü olmayan bir noktaya kadar başarısızlığa mahkum "Taiwan bağımsızlığı" yolunda ilerlemekten vazgeçmeye çağırıyoruz. "Taiwan'ın bağımsızlığını" hedefleyen herhangi bir faaliyet, Çin halkının güçlü ayrılık karşıtı ve yeniden birleşme yanlısı güçleri tarafından ezilecektir.