Çin, uzayda ıslah ile tarımsal verimi artırıyor Çin, uzayda ıslah ile tarımsal verimi artırıyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Dairesi Genel Müdürü Fu Cong Salı günü, en büyük nükleer mühimmata sahip ülkelerin nükleer silahlanmada teyit edilebilir, geri dönüşü olmayan ve yasal olarak bağlayıcı bir şekilde önemli ve anlamlı bir azaltma sürecini devam ettirmeleri gerektiğini söyledi.

Fu Cong, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması Tarafları 10. Gözden Geçirme Konferansı'nda yaptığı konuşmada, nükleer silahsızlanma uygulamalarında "küresel stratejik istikrarın korunması" ve "herkes için eksiksiz güvenlik" ilkelerinin izlenmesi gerektiğini söyledi. Fu Cong, en büyük nükleer kapasiteye sahip olan ve nükleer silahların azaltılmasında başı çeken ülkelerin, diğer nükleer silah sahibi ülkelerin silahsızlanma sürecine katılması için gerekli koşulları yaratabileceğini söyledi. Aynı zamanda Çin heyetinin başkanı olan Fu, nükleer silaha sahip ülkelerin nükleer riskleri azaltmak için birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Çin, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın liderleri bu yıl 3 Ocak'ta ortak bir bildiri yayınlayarak, nükleer bir savaşın kazanılamayacağını ve böyle bir savaşa girilmemesi gerektiğini vurguladı ve sahip oldukları nükleer silahlardan hiçbirinin birbirlerini ya da başka bir ülkeyi hedef almadığını teyit etti. Fu'ya göre, bu tarihi açıklama, büyük ülkeler arasında karşılıklı güveni artırmaya, nükleer savaşları önlemeye ve bir silahlanma yarışından kaçınmaya yardımcı oluyor.

Fu, bu temelde, beş nükleer silah sahibi ülkenin stratejik istikrar konusundaki iletişimi daha da güçlendirmesi ve nükleer silahların ulusal güvenlik doktrinlerindeki rolünün azaltılmasının yanı sıra füze savunma sistemleri, uzay, siber uzay ve yapay zeka gibi çok çeşitli başlıklarda derinlemesine diyalog yürütmesi gerektiğini söyledi. Fu, nükleer silah sahibi devletlerin, karşılıklı anlayış ve desteği geliştirmek için nükleer silah sahibi olmayan devletlerle diyaloğu da güçlendirmesi gerektiğini ifade etti. Çinli yetkili, ülkesinin barışçıl kalkınmaya ve kendini savunma amaçlı nükleer stratejiye sıkı şekilde bağlı olduğunu ve hiçbir zaman, hiçbir koşulda nükleer silahları ilk kullanan olmayacağını taahhüt ettiğini belirtti. Fu, Çin'in, ulusal egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla korurken, nükleer kapasitesini her zaman ulusal güvenliği korumak için gereken minimum seviyede tuttuğunu belirtti. Fu Cong, "Nükleer kapasite girdisi, miktarı veya ölçeği konusunda hiçbir ülkeyle asla rekabet etmiyoruz ve başka hiçbir ülkeyle herhangi bir nükleer silahlanma yarışında da değiliz. Çin'in, yüksek düzeyde istikrar, tutarlılık ve öngörülebilirlik içeren nükleer politikasının kendisi de uluslararası nükleer silahsızlanma çabalarına önemli bir katkı sunuyor" dedi.