Video: Çin'deki tüketim malları fuarında dış ticaretteki yeni trendler sergileniyor Video: Çin'deki tüketim malları fuarında dış ticaretteki yeni trendler sergileniyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Silahsızlanma İşlerinden Sorumlu Büyükelçisi Li Song Salı günü, Çin'in nükleer stratejisi ve politikasının uzun süredir devam ettiğini ve yüksek düzeyde istikrar, süreklilik ve öngörülebilirlik ile tutarlı olduğunu bildirdi. Büyükelçi Li, bu durumun, nükleer silaha sahip devletler arasında en sorumlu ve şeffaf olduklarından dolayı benzersiz olduğunu belirtti. BM Genel Kurulu Birinci Komitesi'nin nükleer silahlarla ilgili tematik müzakeresinde Li, Çin'in sürekli olarak nükleer silahların tamamen yasaklanmasını ve tamamen imha edilmesini savunduğunu söyledi. Li, Çin'in hiçbir zaman ve hiçbir koşulda nükleer silahları ilk kullanan taraf olmayacağını ve nükleer silah sahibi olmayan ülkelere veya nükleer silahlardan arındırılmış bölgelere karşı koşulsuz olarak nükleer silah kullanmayacağını veya kullanma tehdidinde bulunmayacağını ciddiyetle taahhüt ettiğini vurguladı.

Büyükelçi Li, Çin'in nükleer yeteneklerini ulusal güvenlik için gerekli olan minimum seviyede tuttuğunu ve başka hiçbir ülke ile nükleer silahlanma yarışına girmediğini kaydetti. Bazı ülkelerin, art niyetlerinden dolayı son zamanlarda Çin'in nükleer politikası ve nükleer yetenekleri hakkında asılsız spekülasyonlar ve iftira niteliğinde suçlamalarda bulunduğuna dikkat çeken Li sözlerini, "Burada, Çin'in nükleer stratejisi, politikası ve ilgili uygulamalarının açık ve şeffaf, ciddi ve sorumlu olduğunu vurgulamak isterim. Bunlar değişmeyecek ve bu spekülasyon ve suçlamalardan etkilenmeyecek" diyerek sürdürdü. Şu anda, küresel stratejik güvenlik ortamının bozulmaya devam ettiğini ve nükleer silahların rolü ve nükleer savaş riski gibi konuların bir kez daha uluslararası endişeleri artırdığına işaret eden Li, Birleşmiş Milletler'in nükleer silahsızlanma sürecinin nereye gittiğine dair bir cevaba ihtiyacı olduğunu belirterek, Çin'in bu konudaki önerilerini şu şekilde sıraladı: Li, ilk olarak uluslararası toplumun gerçek çok taraflılığı sürdürmesi ve ortak, kapsamlı, işbirlikçi ve sürdürülebilir güvenlik vizyonunu desteklemesi gerektiğini söyledi.

Büyükelçi, büyük ülkelerin, özellikle nükleer silah sahibi ülkelerin, stratejik rekabet, ideolojik grupçuluk ve blok çatışması kavramlarını terk etmesi, her türlü özel veya mutlak güvenlik arayışını durdurması, kendi güvenliklerini diğerlerinkinden üstün tutmayı bırakması ve hegemonya arayışından veya nükleer silahlarla nükleer silaha sahip olmayan devletlere zorbalık etmekten kaçınması gerektiğini sözlerine ekledi. Li ikinci olarak, en büyük nükleer cephaneliğe sahip olan Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın, nükleer silahsızlanmaya yönelik özel ve birincil sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmesi ve kapsamlı ve eksiksiz nükleer silahsızlanma için gerekli koşulları yaratmak amacıyla nükleer cephaneliklerinde doğrulanabilir, geri döndürülemez ve yasal olarak bağlayıcı bir şekilde daha fazla önemli ve esaslı azaltmalar yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

Üçüncü olarak Li, nükleer silah sahibi devletlerin, ulusal güvenlik doktrinlerinde nükleer silahların rolünü etkin bir şekilde azaltmaları, nükleer silahları kullanan ilk taraf olmayacaklarını taahhüt etmeleri, herhangi bir ülkeyi nükleer saldırı için hedef olarak listelemekten kaçınmaları ve nükleer silaha sahip olmayan devletlere veya nükleer silahlardan arınmış bölgelere koşulsuz olarak karşı nükleer silahları kullanmamayı veya kullanma tehdidinde bulunmamayı taahhüt etmeleri gerektiğini vurguladı. Çin'in, nükleer silah sahibi beş ülkeyi karşılıklı olarak nükleer silahları kullanan ilk taraf olunmaması konusunda bir anlaşma imzalamaya çağırdığını belirten Li, Silahsızlanma Konferansı'nı da olumsuz güvenlik güvencelerine ilişkin uluslararası yasal olarak bağlayıcı bir belgeyi müzakere etmeye ve sonuçlandırmaya çağırdıklarını da kaydetti.

"Dördüncüsü, 'nükleer paylaşım', Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) amacına ve hedefine aykırıdır ve bu nedenle teşvik edilmemeli ve yayılmamalıdır" diyen Li beşinci olarak, nükleer silaha sahip beş ülkenin liderleri tarafından Ocak ayında yayınlanan ve "bir nükleer savaşın kazanılamayacağını ve asla savaşılmaması gerektiğini" teyit eden tarihi ortak bildiriye vicdanen saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi. Li, "Altıncısı, uluslararası nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejimini baltalayan hatalı uygulamalar reddedilmeli" dedi. Büyükelçi Li, bazı nükleer silaha sahip devletlerin, jeopolitik çıkarlarını uluslararası nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ilkelerinin üstünde tuttuğunu, kuralların ve çifte standartların seçici bir şekilde uygulanmasını benimsediklerini ve nükleer silah sahibi olmayan bir devletle nükleer güçle çalışan denizaltı işbirliği yaptığını, bunun da NPT'nin amaç ve hedefine aykırı olduğunu ifade etti. Li, "Uluslararası toplum, bu tür yayılma eylemlerine kategorik olarak karşı çıkmalı ve nükleer silahsızlanmayı ilerletmeye elverişli uluslararası ve bölgesel bir ortam yaratmak için el ele vermelidir" dedi. Büyükelçi, Çin'in Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni uygulamak, çok taraflı uluslararası düzeni sağlam bir şekilde desteklemek ve ortak geleceğe sahip bir insan topluluğunun inşasına katkıda bulunmak için uluslararası silahsızlanma sürecini aktif olarak ilerletmek amacıyla diğer ülkelerle el ele vermeye hazır olduğunun altını çizdi.