BEİJİNG, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin'in dış finansal varlıklarının Haziran ayının sonunda 9,1563 trilyon ABD doları olarak gerçekleşmesi ve dış finansal yükümlülüklerinin 7,0746 trilyon ABD dolarına ulaşmasıyla net dış varlıkları 2,0816 trilyon ABD dolarının üzerinde sonuçlandı. Çin Devlet Kambiyo İdaresi, dış finansal varlıklarda, toplamın yüzde 35'ini oluşturan rezerv varlıklarının 3,2466 trilyon ABD dolarına ulaştığını ve toplamın yüzde 28'ini oluşturan doğrudan yatırım varlıklarının 2,6039 trilyon ABD doları olduğunu bildirdi. Dış yükümlülüklerde, doğrudan yatırım yükümlülükleri 3,5874 trilyon ABD doları ya da toplamın yüzde 51'i olarak gerçekleşirken, portföy yatırım yükümlülükleri 1,9633 trilyon ABD doları veya toplamın yüzde 28'i oldu.

Çin, telekom ve çevrimiçi dolandırıcılıkla mücadeleye ilişkin yeni yasayı yürürlüğe koyacak Çin, telekom ve çevrimiçi dolandırıcılıkla mücadeleye ilişkin yeni yasayı yürürlüğe koyacak