Çin, 2023'te kaliteli ürün ithalatını artıracak Çin, 2023'te kaliteli ürün ithalatını artıracak

NANJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletinde, Tang (618-907) ve Song (960-1279) hanedanları dönemine ait 1,5 ton madeni para içeren eski bir madeni para gömüsü keşfedildi. Yeraltı kalıntıları, Yancheng şehrinin Jianhu ilçesine bağlı Shuangdun köyünde gün ışığına çıkarıldı. Gömü kuyusunun ağzı dörtgen şeklinde, 1,63 metre uzunluğunda, 1,58 metre genişliğinde ve 0,5 metre derinliğinde. Hasır iplerle diziler şeklinde bağlanmış bronz paralar düzgünce kat kat dizilmiş ve serilmiş halde bulundu. Paraların çoğu Song Hanedanı dönemine ait. Ortaya çıkarılan ve iyi korunmuş madeni paraların çoğunda, ileriki araştırmalar için önemli bir değer taşıdığını düşündüren açık yazıtlar bulunuyor. Araştırmacılar, antik Çin'de değerli porselenleri, madeni paraları, metal aletleri ve diğer değerli eşyaları korumak için bu tür parçaların genellikle toprağa gömüldüğünü belirtti. Song ve Jin birliklerinin savaş cephesine yakın olan madeni para gömülerinin çevresinde de 70 kuyu bulunması, kazı alanının barınaklı bir kampa ait olup olmadığı konusunda araştırmacılarda merak uyandırdı.