BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun Çarşamba günü, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin Çin'in etnik azınlıklara karşı insan hakları ihlalleri yaptığı yönündeki suçlamalarını reddetti. Zhang, bu suçlamaları asılsız olarak nitelendirdi. Ulusal veya Etnik, Dinsel ve Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiri'nin kabul edilmesinin 30. yıl dönümü münasebetiyle üst düzey bir toplantıda konuşan Zhang, son 30 yılda Bildiri'nin uygulanmasında ilerleme kaydedildiğini söyledi. Buna rağmen azınlıkların hala ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, şiddet ve nefret gibi zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten Zhang, uluslararası toplumun bildiride ortaya konulan taahhütleri gerçeğe dönüştürebilmesi için daha katetmesi gereken uzun bir yol olduğunu sözlerine ekledi.

Zhang, ülkelerin azınlıkların haklarını daha iyi korumak için aralıksız çabalarını sürdürmeleri ve ırkçılığı, ayrımcılığı ve nefreti ortadan kaldırmak için politika, yasal ve idari önlemleri içeren çok yönlü bir yaklaşım benimsemeleri gerektiğine de işaret etti. Zhang, azınlıklar için eşit kalkınmayı genel ulusal kalkınmaya dahil etmeye ve bunu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmakla birleştirmeye ihtiyaç olduğunun altını çizdi. BM Daimi Temsilcisi sözlerini, "Yoksulluk, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi azınlıkların karşılaştığı pratik sorunları ele almak için hedefe yönelik çabalar göstermeliyiz. Diyalog ve işbirliğine bağlı kalmalı ve insan hakları konularının siyasi çıkarlar için bölünmeyi ve çatışmayı kışkırtmak amacıyla kullanılmasına karşı çıkmalıyız. Birlikte, azınlıkların hayatta kalması ve gelişmesi için gerçekten barışçıl ve adil bir ortam yaratmalıyız" diyerek sürdürdü.

Çin'in Daqing Petrol Sahası'nda üretim 2,4 milyar tonu geçti Çin'in Daqing Petrol Sahası'nda üretim 2,4 milyar tonu geçti

Çin'in Xinjiang bölgesinin Han, Uygur ve Kazak da dahil olmak üzere 56 etnik gruba ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Zhang, tüm etnik gruplardan insanların ortak çabalarıyla Xinjiang'ın devamlı ekonomik büyüme, sosyal uyum ve istikrar, sürekli geçim kaynaklarının iyileştirilmesi, kültürel refah ve dini uyumun tadını çıkardığını da sözlerine ekledi. Zhang, "Bu gerçekler herkesin görmesi için orada" dedi. BM Daimi Temsilcisi Zhang, ne yazık ki, ABD, İngiltere ve AB temsilcilerinin, gerçekleri tamamen göz ardı ederek, BM Genel Kurulu'nun Genel Görüşmelerini ve bu üst düzey anma toplantısını Çin'e karşı asılsız suçlamalarda bulunmak için kötüye kullandığını ve Çin'in bunu kesin bir şekilde reddettiğini vurguladı. Zhang konuşmasını, "Ne gariptir ki, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve AB, diğer ülkelere karşı her türlü asılsız suçlamayı sıraladılar, ancak kendi sorunlarıyla yüzleşmekten korkuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Yerli Amerikalıların soykırımıyla yüzleşmeli ve hesap verebilirlik ve tazminat sağlamalı, Asyalılara ve diğer etnik azınlıklara karşı sistematik ırk ayrımcılığına son vermeli, sosyal adaletsizliği ortadan kaldırmalı ve etnik azınlıkların özgürce nefes almasına ve eşit bir şekilde gelişmesine izin vermeli" diyerek sürdürdü. "İnsan Hakları Konseyi'ni ve azınlık meseleleriyle ilgili BM Özel Raportörü'nü, ABD gibi ülkeler tarafından azınlık haklarına yönelik ihlalleri izlemeye devam etmeye çağırıyoruz" diyen Zhang sözlerini, "Bu birkaç ülkeyi insan hakları konularının siyasallaştırılmasını durdurmaya, çifte standartlarına son vermeye, diğer ülkelerin iç işlerine müdahalelerini durdurmaya ve kendi insan hakları sorunlarını çözmek için ciddiyetle çalışmaya çağırıyoruz" diyerek tamamladı.