Ekolojistler: Dünya ısındıkça termitlerin yaşadığı bölgeler genişliyor Ekolojistler: Dünya ısındıkça termitlerin yaşadığı bölgeler genişliyor

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çinli milletvekilleri Cuma günü, Çin'in en üst düzey yasama organı olan 13. Ulusal Halk Kongresi (NPC) Daimi Komitesi'nin 36. oturumunda revize edilen Tarım Ürünlerinin Kalite ve Güvenliği Yasası'nı oylayarak kabul etti. Revizyon, Gıda Güvenliği Yasası ile bu yasanın bağlantısını güçlendirmek için yapıldı ve bu sayede, üretim, işleme ve tüketim dahil gıda güvenliği ile ilgili tüm bağlantılar bu yasaya uygun olarak etkin bir şekilde denetlenebilecek ve düzenlenebilecek. Revize edilen yasa, ülkenin tarım ürünlerine ilişkin kalite ve güvenlik standartlarının tam olarak uygulanmasını garanti eden maddeler içeriyor. Tarım ürünlerinin taşınması ve depolanması ile ilgili yeni kalite ve güvenlik gereksinimleri de yasaya eklendi. Revize edilen yasaya göre, kırsal ve tarımsal işlerden sorumlu devlet yetkililerinin, tarım ürünlerinin kalitesini ve güvenliğini daha iyi sağlamak için piyasa denetim yetkilileriyle koordinasyonu güçlendirmeleri gerekiyor.