Video: Kuantum teknolojisinin günlük yaşamdaki faydaları Video: Kuantum teknolojisinin günlük yaşamdaki faydaları

BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Cumartesi günü yayınladığı rapor, Çin'in son 10 yılda ülkenin enerji sektörünün yeşil ve düşük karbonlu gelişimini teşvik etme çabalarını hızlandırdığını ortaya koydu. Rapora göre, 2021'de Çin'de fosil olmayan enerji üretimi kurulu kapasitesi 1,12 milyar kilovata ulaştı ve ülkenin toplam kurulu kapasitesinin yüzde 47'sini oluşturdu. Raporda, Çin'in hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisi üretimi kurulu kapasitesinin hepsinin geçen yıl 300 milyon kilovatı aşarak, 2021'de de küresel liderlik konumunu koruduğu belirtildi. Geçen yıl, gayrisafi yurtiçi hasıla birimi başına enerji tüketimi, 2012'ye göre yüzde 26,4 oranında azaldı ve böylece 1,4 milyar ton standart kömüre eşdeğer tasarruf sağlandı. Rapora göre, temiz enerjinin tüketim payı da sürekli büyüme kaydetti. 2021'de kömür, ülkenin toplam enerji tüketiminin yüzde 56'sını oluşturdu. Bu oran 2012'de yüzde 68,5'ti. Buna karşılık, doğalgazın payı bu dönemde yüzde 4,8'den yüzde 8,9'a yükseldi.