BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Vergi İdaresi'ne göre, geçen yıl uygulamaya konulan vergi indirimi politikası kalıcı bir düzenleme haline getirildi ve şirketlerin, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) maliyetlerinde yapılan vergi indiriminden gelecek yıllık ödemelerinin büyük bölümünü en az üç ay önceden almalarına olanak sağlandı.

Shanghai'da müzeler yeniden açıldı Shanghai'da müzeler yeniden açıldı

İdare tarafından yayınlanan tebliğde şirketlerin bu yıldan itibaren, ilk dokuz ayda gerçekleşen Ar-Ge harcamalarını, vergi beyannamesini verdikleri Ekim ayında eş zamanlı vergilendirilebilir gelirlerinden düşürebilecekleri belirtildi. Bu politika ilk olarak geçen Ekim ayında, Kovid-19 sıkıntısının yaşandığı bir dönemde inovasyonu teşvik etmek için destekleyici bir önlem olarak benimsendi. İşletmeler bu düzenleme olmadan önce yıllık Ar-Ge maliyetlerini ancak bir sonraki yıl gider gösterebiliyordu. Çin, teknoloji yoğun ve imalat sektöründeki küçük ve orta büyüklükteki firmaların Ar-Ge giderlerinin toplamının iki katını vergiye tabi gelirden düşürmelerine izin verdi, daha önce bu oran yüzde 175 idi.