Çin'deki mega su yönlendirme projesi güneyden kuzeydeki kurak bölgelere 60 milyar metreküp su aktardı Çin'deki mega su yönlendirme projesi güneyden kuzeydeki kurak bölgelere 60 milyar metreküp su aktardı

BEİJİNG, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) saflarında yer alan subay ve askerler, Çarşamba günü 96 yaşında hayatını kaybeden Yoldaş Jiang Zemin'in fevkalede başarılarını anarak günlerdir yas tutuyor. Jiang, Çin'in ulusal savunması ve silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu ilerletmek için bir dizi yeni karar ve yeni önlemler ortaya koymuş, yeni tarihi dönemde Mao Zedong'un askeri düşüncelerini ve Deng Xiaoping'in askeri çalışmalar hakkındaki düşüncelerini zenginleştirip geliştirmiş, ulusal savunma ve silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesi hakkında Jiang Zemin düşüncesini oluşturmuş ve ulusal savunma ve silahlı kuvvetlerin büyük başarılara imza atmasını sağlayan modernizasyonuna önderlik etmişti. Silahlı kuvvetlerin tüm üyeleri, Jiang'ın Merkezi Askeri Komisyon'un başkanlığı dönemindeki başarılarının, ulusal savunma ve silahlı kuvvetlerin uzun vadede modernizasyonunun ilerletilmesine rehberlik etmesi açısından önemli olduğuna inanıyor. Silahlı kuvvetlerin tüm üyeleri ayrıca, yurtiçi ve uluslararası durumlarda yaşanan büyük değişiklikleri ve dünyadaki yeni askeri dönüşümün gelişim trendini derinlemesine kavrayan Jiang'ın ulusal savunma ve ekonominin gelişiminin koordine edilmesi prensibine bağlı kalınmasının zorunlu olduğuna ve halkın silahlı kuvvetlerini daha devrimci, modern ve standart hale getirmek için çalışılması gerektiğine vurgu yaptığını hatırladı.

Jiang, iyi sevk ve idare edilen, disiplinli ve güçlü lojistik desteğe sahip, siyasi ve askeri açıdan yeterli bir silahlı kuvvetler inşa etme ve ancak karakter açısından yozlaşmayan bir silahlı kuvvetlerin savaş kazanabileceği tarihi gerçeğine odaklanma için gerekli genel şartları izlemek suretiyle halkın silahlı kuvvetlerinin gelişimine kapsamlı bir şekilde katkıda bulunmanın altını çizmişti. Jiang, her zaman ideolojik ve siyasi doğruluğu tüm iyileştirme çabalarında bir öncelik olarak koyarak ve ordunun doğası ve karakterini halkın silahlı kuvvetleri olarak muhafaza ederek, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) halkın silahlı kuvvetleri üzerindeki mutlak önderliğini tereddütsüz bir şekilde devam ettirmenin önemini ifade etmişti. Subay ve askerler, Jiang'ın aktif savunma askeri stratejisinin uygulanması ve Çin'e özgü askeri dönüşümün ilerletilmesi gerektiğinin altını çizdiğini de hatırladılar. Jiang, daha az sayıda ancak daha iyi askerlere sahip olunması ve verileri bilgiye dönüştüren ve bilgiye dayalı savaşı kazanan bir silahlı kuvvetler geliştirilmesi amacıyla silahlı kuvvetlerin modernizasyonunda sıçramalı gelişimin gerçekleştirilmesi şeklinde Çin'e özgü bir yaklaşımın kararlılıkla izlenmesinin önemini vurgulamıştı. Subay ve askerler, Yoldaş Xi Jinping'in merkezinde bulunduğu ÇKP Merkez Komitesi'nin önderliğinde, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 2027 yılındaki yüzüncü kuruluş yıldönümü hedeflerini gerçekleştirerek Çin ulusunun yeniden canlanması için stratejik destek vermeye kararlı olduklarını söylediler.