BEİJİNG, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong, endüstriyel büyümeyi istikrara kavuşturmak için topyekûn çaba gösterilmesini istedi ve modern bir endüstriyel sistemin inşasını hızlandırmak, endüstriyel zincirlerdeki zayıf halkaları güçlendirmek ve dijital ekonomiyi desteklemek için daha fazla adım atılması çağrısı yaptı. Bakan Jin, Xinhua ile yaptığı bir röportajda, geçen yıl boyunca bakanlığın beklentilerin ötesindeki faktörlerin şokuyla başa çıkmak için çok sayıda destekleyici önlem aldığını söyledi. Bakan, belirli bir büyüklüğün üzerindeki Çin sanayi kuruluşlarının toplam katma değerinin 2022'nin ilk 11 ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 büyüdüğünü gösteren rakamlara atıfta bulunarak, endüstriyel sektörün makroekonomik pazarın "istikrar taşı" olarak hizmet vermeye devam ettiğini ifade etti.

Jin, operasyonla ilgili mevcut zorluklara rağmen, Çin'in endüstriyel ekonomisinin tam bir endüstriyel sistem olma ve güçlü iç talep avantajlarının hala öne çıktığını belirtti. Optimize edilmiş Kovid-19 müdahalesinin mevcut ve artan politikalarla birleştiğinde, piyasa varlıklarının canlılığı, tüketim potansiyeli ve endüstriyel iyileştirmenin itici gücünün etkili bir şekilde serbest bırakılmasıyla piyasa güvenini artıracağının altını çizdi. Jin, "Endüstriyel ekonominin istikrarlı bir şekilde toparlanmasını destekleyecek güvene, koşullara ve yeteneğe sahibiz" dedi. Çin'in kilit sektörlere ve alanlara odaklanarak endüstriyel büyümeyi istikrara kavuşturmak için adımlar atacağını belirten Jin, otomobil ve elektronik gibi temel sektörlerin istikrarlı büyümesini desteklemek için hedefli politikaların uygulanmasının yanı sıra yeni enerji, yeni malzemeler ve diğer gelişmekte olan sektörlerde yeni büyüme noktaları oluşturmak için çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Jin bakanlığın, imalat işletmelerinin en yüksek kalitede, akıllı ve yeşil kalkınmaya ulaşmalarına yardımcı olmak için daha fazla kaynak ayırmaya, imalat sektöründeki büyük yabancı yatırım projelerine yönelik hizmetleri geliştirmeye ve aktif olarak tüketimi artırmaya odaklanacağını söyledi. Modern endüstriyel sistemin inşasının hızlandırılması konusunda Jin, kilit ve temel teknolojilerin yanı sıra ülkenin başlıca imalat sanayi zincirlerinin bileşenlerindeki ve parçalarındaki zayıf halkaları belirlemek ve büyük endüstriyel zincirlerin daha bağımsız ve kontrol edilebilir olması için sorunları çözmek üzere kaynakları biraraya getirmek amacıyla çaba gösterilmesi gerektiğini kaydetti. Bu arada Bakan Jin, Çin'in üstün olduğu sektörlerin lider statüsünü sağlamlaştırmak için çaba gösterilmesi gerektiğini de belirtti. Jin'e göre ülke, yeni enerjili araç endüstrisinin gelişmesini sağlamak için adımlar atacak ve lider işletmelerin daha güçlü ve daha büyük büyümelerini desteklemek için pazar odaklı bir yaklaşım benimsemenin yanı sıra destekleyici endüstrilerin gelişimini artıracak. Bakan, aynı zamanda ülkenin fotovoltaik sektörünün rekabet gücünü çok yönlü olarak artıracağını ve gemi inşa sektörünün yüksek kaliteli gelişimini ilerleteceğini söyledi.

WhatsApp'ta ‘hayalet’ olabilmenin 4 yolu WhatsApp'ta ‘hayalet’ olabilmenin 4 yolu

Jin'e göre bakanlık, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmek için daha büyük destek sağlayacak, çünkü bu firmalar istikrarlı operasyonlarını sürdürmekte hala büyük zorluklarla karşı karşıya bulunuyor. KOBİ'lerin gelişimini artırma çabası çerçevesinde Çin, uzmanlaşma, incelik, benzersizlik ve yenilikçilik özelliklerine sahip KOBİ'lerin sayısının 2023'ün sonuna kadar 80.000'i aşmasını ve gelişiminin ilk aşamalarında olan ve yüksek kaliteli teknolojilere odaklanan küçük işletmeler anlamında kullanılan "küçük dev" firmaların sayısının 10.000'i geçmesini sağlamaya çalışacak. Ekonomik büyümeyi teşvik etmede ve modern endüstriyel sistemi inşa etmede dijital ekonominin önemli rolüne de değinen Jin, Çin'in endüstriyel sektörün dijital iyileştirmesini ilerletmede kaydettiği mesafeye dikkat çekti. Çin, gigabit fiber optik ağlara sahip 500 milyon aileyi kapsayan yaklaşık 2,3 milyon 5G baz istasyonuyla dünyanın en büyük ve teknolojik olarak gelişmiş ağ tesislerini inşa etti. Geleceğe bakıldığında Jin, dijital altyapının inşasının hızlandırılması, dijital sektörün yenilikçi gelişiminin teşvik edilmesi ve imalat sektörünün dijital dönüşümünün derinleştirilmesi çağrısı yaptı. Jin, Çin'in, ülkenin dijital ekonomiyi geliştirme çabaları çerçevesinde dünya çapında dijital endüstriyel gruplar ve bir dizi dünya lideri akıllı fabrikalar ve akıllı tedarik zincirleri inşa etme sözü verdiğine işaret etti.