Video: Çin'in Hefei şehrindeki akıllı parkı keşfedin Video: Çin'in Hefei şehrindeki akıllı parkı keşfedin

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Misyonu, Çin'in Çarşamba günü 2022/2023 mali yılındaki mevcut 11 Birleşmiş Milletler barışı koruma operasyonu için tayin edilen bedellerin tamamını önceden belirlenen süreden daha erken ödediğini bildirdi. Misyon, bundan önce Çin'in, olağan bütçe ve Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmaları için katkı bedellerinin tamamını ödediğini de kaydetti. "Bu Çin'in BM'nin çalışmalarına ve çok taraflılığa olan kararlı desteğini gösteriyor ve büyük bir ülke olarak sorumluluk bilincini ispat ediyor" diyen Misyon, BM olağan bütçesine ve barışı koruma bedellerine ikinci en büyük katkıda bulunan, Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi ve en büyük gelişmekte olan ülke olarak Çin'in, BM'ye karşı mali yükümlülüklerini her zaman aktif olarak yerine getirdiğine işaret etti. Çin'in her zaman dünya barışını inşa eden, küresel kalkınmaya katkıda bulunan, uluslararası düzenin savunucusu ve kamu mallarının sağlayıcısı olduğuna dikkat çeken Misyon, Çin Komünist Partisi'nin, Çin'in gelecekteki kalkınması için önemli stratejik planların ana hatlarını çizen, Çin'in her zaman gerçek çok taraflılığı desteklediğini ve uyguladığını, küresel yönetim sisteminin reformu ve inşası ile aktif olarak ilgilenmeye devam ettiğini teyit eden 20. Ulusal Kongresi'ni bu yılın Ekim ayında başarıyla gerçekleştirdiğini ve BM merkezli uluslararası sistemi, uluslararası hukuk tarafından desteklenen uluslararası düzeni ve BM'nin uluslararası ilişkilerdeki merkezi rolünü kararlı bir şekilde desteklediğinin altını çizdi.

Çin'in her zaman sıcak nokta sorunlarını siyasi yollarla çözmeyi teşvik ettiğini ve BM barışı koruma operasyonlarının aktif bir katılımcısı ve önemli katkı sağlayıcısı olduğunu belirten Misyon, Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri arasında en büyük Asker Katkısında Bulunan Ülke olan Çin'in, barışı koruma çalışmalarına büyük önem verdiğini vurguladı. Misyon Çin'in, BM'yi barışı koruma kapasitesinin güçlendirilmesi ve barış güçlerinin emniyet ve güvenliğinin desteklenmesi konusunda desteklediğini ve uluslararası toplumu bu konuda yatırımları artırmaya ve harekete geçmeye çağırdığını bildirdi. Çin'in, BM'nin mali durumunun sürekli olarak iyileştirilmesi ve bütçe yönetiminin güçlendirilmesi çağrısı yaptığını ve BM'nin küresel zorlukların ele alınmasında daha büyük bir rol oynamasını desteklediğini belirten Misyon, Çin'in örnek teşkil etmek ve BM'nin temel rolünü oynamasına destek olmak için diğer üye devletlerin, özellikle de büyük katkıda bulunanların, değerlendirmelerini tam ve zamanında ödemelerini umduğunu da ifade etti.