BEİJİNG, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Cuma günü, yoksulluktan yeni kurtulmuş kırsal alanlarda yaşayanların yanı sıra kırsal göçmen işçilerin istihdamını ve girişimciliğini desteklemek amacıyla bir yönerge yayınladı. Aralarında Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun bulunduğu beş devlet organı tarafından yayınlanan yönergeye göre ülke, sosyal sigorta prim ödemelerinin ertelenmesi ve göçmen işçiler için sosyal sigorta sübvansiyonları sağlanması gibi ilgili destekleyici tedbirlerin tam olarak uygulanmasını sağlayacak. Yönergede, bu desteğin inşaat, imalat ve hizmet sektörleri dahil olmak üzere göçmen işçi istihdam eden ana sektörlere öncelik vereceği açıklandı. Yönerge, göçmen işçileri evlerinin yakınında iş aramaya teşvik ederken, aynı zamanda ülkenin yerel özelliklere sahip kırsal sektörlerin gelişimini hızlandıracağını ve iş-yardım programlarını teşvik edeceğini de kaydetti. Ayrıca yönergede, yoksulluktan kurtarılan kırsal bölge sakinlerinin istihdamının izlenmesinin güçlendirilmesi, politika desteğinin yoksulluğun hafifletilmesi adına yeniden yerleşime yönlendirilmesi ve kırsal kesimde iş arayanlar için gereksiz kısıtlamaların kaldırılması için çaba gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

Çin, sınır ötesi e-ticareti teşvik için pilot bölge sayısını artırıyor Çin, sınır ötesi e-ticareti teşvik için pilot bölge sayısını artırıyor