Shanghai, büyümeyi istikrara kavuşturmak ve kalkınmayı hızlandırmak için eylem planını başlattı Shanghai, büyümeyi istikrara kavuşturmak ve kalkınmayı hızlandırmak için eylem planını başlattı

BEİJİNG, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı, yeni dönemde Çin-Arap işbirliğine ilişkin bir rapor yayınlayarak, Çin ile Arap devletleri arasında ortak geleceğe sahip bir topluluk oluşturulması beklentilerini ve ilerlenecek yolu ayrıntılı şekilde ortaya koydu. Raporda, Çin ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin derin bir geçmişe sahip olduğu, karşılıklı alışverişlerin uzun tarihinin farklı uluslar arasında dostane ilişkilerin bir örneğini teşkil ettiği kaydedildi. Raporda, Yeni Çin'in kuruluşundan bu yana geçen 70 yılı aşkın bir süredir, Çin ile Arap ülkelerinin birbirine saygı gösterdiği, birbirine eşit davrandığı, karşılıklı yarar sağlayan işbirliği geliştirip birbirlerinden öğrendiği ve dostane işbirliğinin hem genişlikte hem de derinlikte tarihi atılımlar gerçekleştirdiği vurgulandı. Halen, dünya bir asırdır görülmemiş derin değişikliklerden geçerken, Çin ve Arap devletlerinin benzer fırsatlar ve zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtilen raporda, Çin'in başından beri Arap devletlerini barışçıl kalkınma, gelişmekte olan ülkelerle daha fazla işbirliği ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk oluşturma arayışında stratejik ortaklar olarak gördüğünün altı çizildi. Raporda ayrıca, Çin'in, Çin ile Arap devletleri arasında yaklaşan zirveyi geleneksel dostluğu ilerletmek, tüm alanlarda işbirliğini derinleştirmek, ilgili medeniyetler arasındaki alışverişi hızlandırmak ve yeni dönemde ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Arap devletleri topluluğu inşa etmek için bir fırsat olarak değerlendireceği kaydedildi.