Shanghai'ın otomobil ihracatı Kovid-19'un etkisini yitirmesiyle toparlanıyor Shanghai'ın otomobil ihracatı Kovid-19'un etkisini yitirmesiyle toparlanıyor

PUNOM PEN, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Cuma günü, ASEAN'ın merkezde olduğu bir işbirliği platformunun Asya-Pasifik bölgesinde barışı, istikrarı ve kalkınmayı sürdürmedeki rolünü vurguladı. Wang, Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de düzenlenen 29. ASEAN Bölgesel Forumu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na hitaben yaptığı konuşmada, mevcut koşullar altında, bölge ülkelerinin barış ve istikrarı koruma ve ortak güvenliği teşvik etme ile ekonomik toparlanmayı hızlandırma ve sürdürülebilir kalkınmayı başarma isteklerinin, zor zamanlarda bu ülkeleri biraraya getiren dayanışma ve işbirliği ruhunun değişmediğini söyledi. Wang, ASEAN merkezli işbirliği platformunun Asya-Pasifik bölgesinde barışı, istikrarı ve kalkınmayı sürdürmedeki rolünü tam anlamıyla gerçekleştirebilmesi için üç öneride bulundu. Birincisi, Birleşmiş Milletler Antlaşması'na ve uluslararası hukuka gerçekten uymak. Bölge ülkeleri, tek bir ülkenin veya bir ülkeler bloğunun kendi kurallarını diğer devletlere dayatarak onları taraf tutmaya zorlamak yerine, özünde Birleşmiş Milletler bulunan uluslararası sistemi sürdürmeli ve uluslararası hukuk tarafından desteklenen uluslararası düzeni desteklemelidir. İkincisi, her bir tarafın çıkarlarını dikkate almak.

Wang, birlik, karşılıklı destek ve daha fazla küresel kamu yararı sağlanması çağrısında bulundu. Wang, bir ülkenin kendi çıkarı peşinde koşarken, diğer ülkelerin kalkınma ihtiyaçlarına saygı duyması ve kendi büyümesini gerçekleştirirken bölgenin hep birlikte ilerlemesini desteklemesi gerektiğini söyledi. Wang, Çin tarafının tek taraflılığı körü körüne zorlayan bazı büyük ülkelere karşı çıktığını, yasadışı yaptırım ve baskı eylemlerine kesinlikle karşı olduğunu belirtti. Üçüncüsü, ortak güvenliği geliştirmek. Wang, ülkeleri diğer ülkelerin meşru güvenlik endişelerine kulak vermeye, saygı duymaya ve gerçek güvenliği sağlamak için bölgesel barış ve istikrarı birlikte korumaya çağırdı. Wang, Çin'in Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ne çeşitli tarafların katılımını, ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir güvenlik kavramını uygulama çabalarını, farklılıkları ve anlaşmazlıkları diyalog ve istişare yoluyla çözme taahhütlerini memnuniyetle karşıladığını söyledi.