Çin'in BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dai Bing, uluslararası toplumun, Afrika hükümetlerinin kaynak yönetiminde liderlik rolüne tam destek vermesi ve çatışmalardan etkilenen ülkelerdeki hükümetlere, kaynak avantajlarını kalkınmada bir üstünlüğe dönüştürmek için endüstriyel planlama, finansal yönetim ve güvenlik uygulamalarındaki kapasitelerini geliştirmeleri için yardım etmesi gerektiğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin'in BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dai Bing Perşembe günü, uluslararası toplumu Afrika hükümetlerinin doğal kaynakları yönetme kapasitelerini güçlendirmelerine yardımcı olmaya çağırdı ve böylelikle doğal kaynakların yasa dışı kaçakçılığıyla mücadele edileceğini ve kaynaklardan daha etkin bir şekilde kazanç elde edileceğini söyledi. Dai, zengin doğal kaynaklara ve büyük gelişme potansiyeline sahip bir kıta olan Afrika'daki bazı çatışma bölgelerinde, aralarında vahşi yaşam kaynaklarının da yer aldığı doğal kaynakların yasadışı kullanımının ve kaçakçılığının aşırı boyutlara vardığını, silahlı gruplar ve terörist güçlerin yarar sağladığını ve önemli bir çatışma tetikleyicisi ve kolaylaştırıcısı haline geldiğini söyledi. Dai, BM Güvenlik Konseyi'nde "Afrika'da Barış ve Güvenlik: Silahlı Grupların ve Teröristlerin Doğal Kaynakların Kaçakçılığı Yoluyla Finanse Edilmesine Karşı Mücadelenin Güçlendirilmesi" konulu açık müzakerede, "Geliştirilmiş yönetim kapasitesi, yasadışı kazançlar için kaynakların yasadışı kaçakçılığı alanını etkili bir şekilde kısıtlayabilir" dedi.

ABB'nin en büyük robotik fabrikası Shanghai'da faaliyete geçti ABB'nin en büyük robotik fabrikası Shanghai'da faaliyete geçti

BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dai, uluslararası toplumun, Afrika hükümetlerinin kaynak yönetiminde liderlik rolüne tam destek vermesi ve çatışmalardan etkilenen ülkelerdeki hükümetlere, kaynak avantajlarını kalkınmada bir üstünlüğe dönüştürmek için endüstriyel planlama, finansal yönetim ve güvenlik uygulamalarındaki kapasitelerini geliştirmeleri için yardım etmesi gerektiğini söyledi. Dai, silahlı grupların ve terörist güçlerin gelişmemiş bölgelerde büyüme eğiliminde olduğuna ve yerel nüfusun genellikle yoksulluk, işsizlik ve diğer geçim kaygılarından dolayı yasadışı kaçakçılığa dahil olduğuna dikkat çekti. Dai, "Bu durum, uluslararası kalkınma ve Afrika'ya insani yardımın ciddi yetersizliği nedeniyle daha da ağırlaşıyor" dedi.

Çin, Afrika ülkeleri 2

Zimbabve'nin kuzeybatısında yer alan Hwange bölgesindeki Victoria Şelaleleri Ulusal Parkı'nda fotoğraf çeken turistler, 26 Şubat 2020. (Fotoğraf: Shaun Jusa/Xinhua)

Dai, Çin'in, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere uluslararası toplumun taahhütlerini yerine getirmesini, Afrika'nın yoksulluğu ortadan kaldırmasına yardımcı olmak için çabalarını artırmasını, gıda güvenliğini sağlamasını, altyapı gelişimini hızlandırmasını, eğitim ve istihdamı teşvik etmesini ve daha önemli kalkınma yardımları sağlamasını umduğunu ifade etti. Konuşmasında, daha adil ve eşitlikçi bir küresel kaynak değer sisteminin kurulması çağrısı yapan Dai, adaletsiz ve haksız uluslararası ekonomik düzenin Afrika ülkelerini küresel sanayi zincirinin en alt tabakasında kronik olarak kapana kıstırdığını söyledi. Uluslararası toplumun, Afrika'nın doğal kaynaklarından daha fazla katma değer elde etme ve küresel değer zincirindeki konumunu yükseltme çabalarını desteklemesi gerektiğini belirten Dai, ilgili ülkelerin Afrika'daki doğal kaynakların sömürülmesi ve ihracat geliri yaratma üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için tek taraflı yaptırımları kaldıracaklarını söyledi. Dai, eşitlik, karşılıklı yarar ve kazan-kazan işbirliği ilkesini izleyen Çin'in, Afrika ülkelerini sağlıklı gelişimleri ve doğal kaynakları kullanımları konusunda her zaman desteklediğini belirtti. BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dai, "Çin, Afrika ülkelerinin doğal kaynaklardan elde edilen kazançlardan yararlanmaları ve barış ve istikrarın korunmasına ve ortak kalkınmanın sağlanmasına daha fazla katkıda bulunulmasına destek olmak için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam edecek" dedi.