BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi (CAS) Salı günü, Çin'in son on yılda ekolojik çevre alanında büyük başarılar elde ettiğini ortaya koyan bir dizi rapor yayınladı. Raporlar, Çin'in göllerinde ve rezervuarlarında bulunan toplam tatlı su kaynakları miktarının önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Bazı önemli göllerdeki biyolojik çeşitliliğin yanı sıra çoğu göldeki şeffaflık da istikrarlı bir şekilde iyileştirildi. Raporlar ayrıca, Çin'in sulak alanlarının genel alanının sürekli bir iyileşme eğiliminde olduğuna, sulak alan biyolojik çeşitliliğinin korunmasının ise verimli olduğuna işaret ediyor. Dağlara gelince, toprak erozyonunun önlenmesi ve kontrolü oldukça etkili oldu ve verimli bir dağ afet önleme ve kontrol sistemi oluşturuldu.

Çin'de sanayi kuruluşları 2022'de gelir artışı kaydederken, karlarda düşüş yaşandı Çin'de sanayi kuruluşları 2022'de gelir artışı kaydederken, karlarda düşüş yaşandı

Raporlara göre, Çin'in kuzeybatısındaki kurak bölgelerde su tasarrufu, su kullanım etkinliğinin artması ve su tasarruflu sulamanın kullanıldığı alanların genişletilmesiyle dikkate değer sonuçlar alındı. Raporlarda ayrıca Beijing-Tianjin-Hebei, Yangtze Nehri Deltası ve Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'ndeki üç kentsel kümedeki ekolojik çevrenin sürekli olarak iyileştiği belirtiliyor. Atmosfer ve su ortamının kalitesi önemli ölçüde iyileşti. Kaynak ve enerji kullanımında verimlilik arttı ve kirletici emisyonlar düştü. CAS Başkan Yardımcısı Zhang Tao, son 10 yılda Çin'in ekolojik çevre korumasında tarihi değişikliklerden geçtiğini söyledi. Zhang, CAS'ın, araştırma konularının bilimsel ve sistematik olarak anlaşılması yoluyla Çin'de ekolojik çevre yönetişimini ve korumayı teşvik etmeye yardımcı olmak amacıyla bir dizi rapor yayınladığını da sözlerine ekledi.