Anayasa Mahkemesi (AYM) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulmak isteyen bir ateist öğrencinin başvurusunun kabul edilmemesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti ve öğrenci ile velisine 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Aşurenin maliyeti iki katına çıktı: Zam rekoru kırmayan ürün yok Aşurenin maliyeti iki katına çıktı: Zam rekoru kırmayan ürün yok

YEDİ ÜYE KARARA KARŞI ÇIKTI

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; 15 AYM üyesinin yedisi karara karşı oy kullandı. Mahkeme bu kararı ders müfredatını inceleyerek aldı.

BBC'de yer alan habere göre; Anayasa’nın 24. maddesindeki ‘Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır’ ve ‘Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır’ ifadelerini hatırlatan AYM, mevcut müfredatın ilk alıntıda yer alan din kültürü ve ahlak öğrenimi sınırlarında kalmayıp ikinci alıntıda yer alan din eğitim ve öğretimi seviyesinde olduğuna hükmetti.

Bu konudaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Danıştay kararlarını da hatırlatan AYM, Danıştay’ın 2017’de içtihat değiştirerek dersin Anayasa’ya uygun olduğuna karar vermesine rağmen bu kararın gerekçesini açıklamadığını belirterek bunu dikkate almadı.

DERSTE SADECE İSLAM'A AİT BİLGİLER VAR

AYM zorunlu din derslerinin ‘İslam’ın Türk milletinin çoğunluğu tarafından uygulanan ve yorumlanan şekline ilişkin bilgilere odaklandığını’ ve yalnızca İslam dinine ait ibadetleri öğrettiğini belirtti.