Vaka sayıları katlanarak artıyor: Maskeler geri mi dönüyor? Vaka sayıları katlanarak artıyor: Maskeler geri mi dönüyor?

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Ortaklaşa yürütülen bir küresel çalışmada uzun oturma sürelerinin, tüm nedenlere bağlı ölüm ve önemli kalp damar hastalıkları riskinin artmasıyla ilişkili olduğu bulundu. The Journal of the American Medical Assocation (JAMA) Cardiology dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçları, oturma süreleriyle ölüm ve kalp damar olayları arasındaki ilişkinin, düşük gelirli ve düşük-orta gelirli ülkelerde daha belirgin olduğunu ortaya koydu.

Çin Tıbbi Bilimler Akademisi ve Kanada'nın Simon Fraser Üniversitesi'nden araştırmacılar, 21 ülkeden yaşları 35 ile 70 arasında değişen 100.000'den fazla katılımcıyla 11,1 yıllık medyan takip süresiyle bir kohort araştırması yürüttü. Araştırmada günde 6-8 saat oturan katılımcılarda ölüm ve miyokard enfarktüsü, inme ve kalp yetmezliği gibi önemli kalp damar hastalıkları riskinin, günde 4 saatten az oturanlara göre yüzde 12 ila yüzde 13 arttığı bulundu. Günde 8 saatten fazla oturanlardaysa yüzde 20'lik bir risk artışı gözlendi. Araştırmanın sonuçlarına göre hareketsiz geçen sürenin azaltılarak fiziksel aktivitenin artırılması, erken ölüm ve kalp damar hastalığı risklerinin azaltılmasına yönelik önemli bir strateji olarak öne çıkıyor.