ADDİS ABABA, 2 Aralık (Xinhua) -- Afrikalı liderler, kıtada sanayileşmenin yanı sıra ekonomik çeşitlendirme ve ticareti hızlandırmak için "geniş kapsamlı ve kesin kararlar" almayı taahhüt etti. Afrika Birliği'nin (AfB) Perşembe günü yayınladığı açıklamada, geçen hafta Nijer'de düzenlenen Sanayileşme ve Ekonomik Çeşitlendirme konulu Afrika Birliği Olağanüstü Zirvesi sırasında liderlerin kıtanın dışa bağımlılığını azaltmak için sağlık ve ilaç, otomotiv, mineral zenginleştirme, gıda ve beslenme ve pamuk sanayisi konfeksiyonu alanındaki önceliklerle sanayileşmeyi ve ekonomik çeşitlendirmeyi hızlandırmayı yinelediği belirtildi. Üretim maliyetlerini düşürmek için finans kuruluşlarının ve ortakların desteğiyle altyapı ve enerji yatırımlarının artırılması ve Afrika ekonomilerinin rekabet gücünün desteklenmesi gerektiğinin altını çizen liderler ayrıca, sürdürülebilir özel ekonomik bölgelerin ve endüstri parklarının geliştirilmesi ve mevcut olanların da desteklenmesi konusunda anlaştı. Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi sağlamak için Afrikalı liderler ve diğer paydaşlar özel sektörle de düzenli diyalog içinde olacak. Liderler ayrıca, eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasında, özellikle bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında sanayileşme için gerekli olan sosyal ve teknik ile eğitim gerektiren becerilerin geliştirilmesi yoluyla özel sektörün rekabet edebilirliğini teşvik etmeyi amaçlayan endüstriyel bağlantılar için ulusal düzeyde programlar oluşturmayı kabul etti. Kalkınma ortaklarıyla birlikte çalışan AfB, ayrıca bir Afrika Sanayi Kalkınma Endeksi'ne dayanan yıllık Afrika Sanayi Kalkınma Raporu yayınlayacak ve üye devletler arasında dağıtacak ve Afrika Sanayi Gözlemevi'nin kuruluşunu hızlandıracak.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi: Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırımlar müzakereye kapalı Uluslararası Olimpiyat Komitesi: Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırımlar müzakereye kapalı