Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, ‘Yükseköğretim mezunu kadınların yıllık ortalama gelirinin, lise ve dengi okullardan mezun olan kadınların yıllık ortalama gelirinin 1.7 katı kadar olduğunu memnuniyetle karşılıyorum’ dedi.

2021-2022 öğretim yılı itibarıyla 18-22 yaş aralığında yükseköğretime erişim oranlarının erkeklerde yüzde 40.3, kadınlarda yüzde 49.2 olarak gerçekleştiğini anlatan Özvar, kadınların, yükseköğretime erişim hakkını erkeklerden daha fazla kullandığına ve mezun olma yüzdesi bakımından da öne geçerek istihdamda avantajlı konuma ulaştıklarına dikkati çekti.

Kadınların yükseköğretime katılımı ve istihdamına yönelik konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Özvar, ‘Hem Türkiye hem de OECD ülkelerine bakıldığında, yükseköğretim mezunu olanların, istihdam ve gelir bakımından lise ve dengi okullardan mezun olanlara oranla çok daha avantajlı durumda olduklarını görüyoruz’ dedi.

Öğrenciler için burs ve kredi başvuru süresi uzatıldı Öğrenciler için burs ve kredi başvuru süresi uzatıldı

'Üniversite mezunlarının iş gücüne katılım oranı artıyor'

Erol Özvar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş gücü istatistiklerine göre 2022'nin 3. çeyreği itibarıyla yükseköğretim mezunlarında iş gücüne katılım oranının yüzde 77 olarak gerçekleştiğini, bu oranın lise mezunlarında yüzde 56, mesleki veya teknik lise mezunlarında ise yüzde 67 olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

‘Veriler, yükseköğretim mezunlarının iş gücüne katılım oranının, genel lise mezunlarının iş gücüne katılım oranından 21 puan, mesleki veya teknik lise mezunlarından ise 10 puan daha fazla olduğunu gösteriyor. Yükseköğretim mezunlarının istihdam oranı yüzde 67 iken, lise mezunlarının istihdam oranı yüzde 50 ve mesleki lise mezunlarının istihdam oranı ise yüzde 60’tır. Bu istatistiğe göre yükseköğretim mezunlarının istihdam oranının genel lise mezunlarından 17 puan, mesleki ve teknik lise mezunlarından 7 puan fazla olduğunu söyleyebiliriz. Üniversite mezunlarının iş gücüne katılım oranı artıyor.’

Lise ve dengi okul mezunu kadınlar yıllık ortalama 33 bin lira gelir elde ederken, yükseköğretim mezunu kadınların gelir ortalamasının 57 bin lira olduğuna dikkati çeken Özvar, ‘Buna göre yükseköğretim mezunu kadınlar, lise ve dengi okul mezunu kadınlardan 1,7 kat daha fazla gelir elde ediyor’ dedi.