Eureka Sekretaryası ve 37 üye ülke işbirliğiyle Ufuk Avrupa/Avrupa Yenilik Ekosistemleri çalışma programı altında, ‘Yenilikçi KOBİ’ler İçin Avrupa Ortaklığı (European Partnership on Innovative SMEs-INNOVSMEs)’ altında oluşturulan Eurostars-3 programı dahilinde 2022 yılı 2. çağrısı açıldı.

Hangi konularda proje sunulabilecek?
 
Herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın, yenilikçi KOBİ’lerin liderliğinde sivil amaçlı Ar-Ge projeleri kabul edilecek.
 
KİMLER BAŞVURABİLİR?
 
Proje konsorsiyumlarında yenilikçi bir KOBİ’nin koordinatör olarak yer alması gerekiyor. Ayrıca, çağrıya proje önermek isteyen Türk ekiplerin, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri en az bir yabancı paydaş ile proje ortağı olarak kendilerinin anlaşmaları gerekiyor.
 
Yükseköğretim kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapıları başvuruları en az bir sermaye şirketi ortaklığında kabul ediliyor.
 
PROJE BÜTÇESİ VE DESTEK ORANI
 
Projeler, 1709-Eureka-Eurostars 2022/2 kapsamında sunulacak ve değerlendirilecek.
 
Proje bütçesi, çağrı bütçesi olan 2.5 milyon Euro’yu geçemez.
 
Destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için yüzde 60, KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar için yüzde 75, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve enstitüleri için yüzde 100’dür.
 
DESTEKLENEN GİDER KALEMLERİ
 
a. Personel giderleri,
 
b. Seyahat giderleri,
 
c. Danışmanlık giderleri,
 
ç. Hizmet alımı giderleri,
 
d. Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri,
 
e. Malzeme ve sarf giderleri,
 
f. Genel gider (Uluslararası Eurostars projesinde koordinatör olması durumunda yüzde 20, bunun dışındaki sermaye şirketleri için yüzde 10).
 
BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?
 
Ulusal ön proje başvurusu, TÜBİTAK PRODIS üzerinden yapılacak. Uluslararası değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra kabul alan Türk ekiplerin TÜBİTAK’a ulusal başvuru yapmaları gerekiyor.
 
ÇAĞRI TAKVİMİ
 
Eurostars uluslararası çağrı açılış tarihi: 13 Temmuz 2022
Eurostars uluslararası çağrı kapanış tarihi: 15 Eylül 2022
(Saat: 14.00 Brüksel saati)
Kuruluş bazlı ön kayıt için son tarih: 28 Eylül 2022 (Saat: 17.00)
Ön proje başvuruları için son tarih: 4 Ekim 2022 (Saat: 23.59)
Eurostars uluslararası değerlendirme: 26 Eylül 2022-18 Ekim 2022 / 15 Kasım 2022-18 Kasım 2022
 
Sonuçların duyurulması:
2-16 Aralık 2022
Konsorsiyum anlaşmalarının imzalanıp Eureka Sekretaryası’na iletilmesi: 13-27 Ocak 2023
Uluslararası kabul edilen projelerin ikinci aşama proje başvurularının alınması: 13 Ocak 2023-16 Haziran 2023
Bilgi:
Dr. Elif Doğan Arslan
Eurostars Ulusal Proje Koordinatörü (NPC)/ Yenilikçi KOBİ’ler İçin Avrupa Ortaklığı Koordinasyon Grubu Temsilcisi
TÜBİTAK
Tel: 0312 298 1416
[email protected]
TEYDEB 1709 programı ve
 
Ön kayıt için:
[email protected]
[email protected]