Çin'de ticari bankalarının karı yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 8 artacak Çin'de ticari bankalarının karı yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 8 artacak

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Son on yılda Çin'de yenilenebilir enerji dikkate değer ilerleme kaydetti. Çin'in yenilenebilir enerjisi, diğer ülkelere ayak uydurmaktan, dünyaya liderlik etme noktasına ulaştı, ülkenin yeşil kalkınmasını destekledi ve iklim değişikliğine karşı küresel mücadeleye büyük katkılarda bulundu.bÇin Ulusal Enerji İdaresi tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre, 2021'in sonunda, yenilenebilir enerjinin kümülatif kurulu güç üretim kapasitesi 1.060 gigavata ulaşarak Çin'in toplam kurulu güç kapasitesinin yüzde 44,8'ini oluşturdu. Çin, 2021'de yenilenebilir enerjiden 2,49 trilyon kilovat-saat elektrik üretti ve bu ülkenin toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturdu. Çin Enerji Medya Grubu tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, 2021 yılında yeni kurulan yenilenebilir enerji gücü kapasitesi, ülkenin toplam yeni kurulu güç kapasitesinin yüzde 76,1'ini oluşturuyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'na göre, 2012'de Çin'in yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi hala ABD'nin gerisindeydi. Çin hükümeti o zamandan beri politikalar, finans ve teknik rotalar açısından yenilenebilir enerjiye verdiği desteği ve rehberliği artırdı ve gelişimini ve kullanımını daha da güçlendirdi. Ocak 2013'te açıklanan 12. Beş Yıllık (2011-2015) Enerji Kalkınma Planı'nda, ülkenin rüzgar, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının büyümesini hızlandıracağı belirtildi. Devlet düzeyindeki plan, Çin'in yenilenebilir enerjisine güçlü bir ivme kazandırdı. Çin Enerji Medya Grubu'na göre, 2012'den 2021'e kadar ülkenin kümülatif rüzgar enerjisi yıllık yüzde 20,48, fotovoltaik kurulu kapasitesi ise yıllık yüzde 64,85 arttı.

Resmi verilere göre 2021'de Çin, yenilenebilir enerjiden ABD'nin üç katı kadar elektrik üretti. Ayrıca Çin, yenilenebilir enerjinin uzun vadeli sağlıklı gelişimini sürdürmek için verdiği bilim ve teknoloji desteğini artırdı. Aralık 2020'de enerji gelişimi üzerine yayınlanan resmi bir raporda ülke, fosil olmayan enerjiye öncelik vereceğine ve fosil enerjiyi yenilenebilir enerji ile ikame etmeye çalışacağına söz verdi. Resmi raporda, Çin'in yenilenebilir enerjinin verimli kullanımı, enerji depolama ve dağıtılmış enerji gibi alanlarda laboratuvarlar ve araştırma enstitüleri kurmayı planladığı belirtildi. Bu yılın başlarında, Ulusal Enerji İdaresi ve Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, 2021-2025 dönemini kapsayan bir enerji teknolojisi inovasyon planı yayınlayarak gelişmiş yenilenebilir enerjide önemli teknolojik atılımlar yapmak için bir yol haritası oluşturdu. Planda, gelişmiş enerji üretiminin geliştirilmesi ve yenilenebilir enerjinin kapsamlı kullanımı vurgulandı. Yenilenebilir enerjide dünyanın en büyük pazarı ve en büyük ekipman üreticisi olan Çin son on yılda küresel yeşil ve düşük karbonlu enerji dönüşümünü aktif olarak teşvik etti ve küresel iklim değişikliğiyle mücadele etmek için diğer ülkelerle yenilenebilir enerji alanında kapsamlı bir işbirliği yürüterek bir dizi projede birlikte çalıştı.