Depremin 3. gününde uluslararası yardımlar sürüyor Depremin 3. gününde uluslararası yardımlar sürüyor

 Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video bağlantısı aracılığıyla yaptığı görüşmede, Çin ve Rusya'nın iki halka daha fazla fayda sağlamak ve dünyaya daha fazla istikrar kazandırmak için aralarındaki stratejik koordinasyonu güçlendirmeleri gerektiğini söyledi. Xi, ekonomi, ticaret, enerji, finans ve tarımda ilerleme kaydetmek için her iki tarafın da mevcut mekanizmalardan daha fazla yararlanması gerektiğine vurgu yaptı. Xi, Çin'in, Rusya ve diğer ülkelerle bir düzen dahilinde normal sınır ötesi seyahatleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu söyledi. Xi, Çin'in, tek taraflılık, korumacılık ve zorbalığa birlikte karşı çıkmak ve iki ülkenin egemenlik, güvenlik ve kalkınma konularındaki çıkarlarının yanı sıra uluslararası adalet ve hakkaniyeti de sıkı bir şekilde güvenceye almak için Rusya ve dünyada hegemonyacılığa ve güç kullanma politikasına karşı çıkan tüm ilerici güçlerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Putin ise Rusya-Çin ilişkilerinin mevcut karmaşık ve şiddetli uluslararası durumda güçlü bir ilerleme ivmesini muhafaza ettiğini, enerji, tarım, ulaşım, altyapı, spor ve halklar arası alışverişler dahil olmak üzere çeşitli alanlarda istikrarlı işbirliğinde ilerlemeye tanık olduğunu söyledi. Rusya-Çin ilişkilerinin dayanıklılığı, olgunluğu ve istikrarının daha da pekiştiğine işaret eden Putin ise iki ülke arasındaki stratejik koordinasyonun öneminin daha fazla öne çıktığını ve ikili ilişkilerin, 21. yüzyılda büyük ülkeler arasındaki ilişkilere model teşkil edebileceğini ifade etti. Putin, Rusya'nın Birleşmiş Milletler, Shanghai İşbirliği Örgütü, BRICS ve G20 dahil çok taraflı platformlarda Çin ile yakın işbirliğini sürdürmeye istekli olduğunu sözlerine ekledi. ■