BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in devam eden ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'ne sunduğu rapordan öne çıkan bazı sözler:

-- Geçtiğimiz on yılda, Parti ve halk için çok acil öneme sahip ve derin tarihsel anlamı bulunan üç büyük olay damgasını vurdu: Çin Komünist Partisi'nin yüzüncü yılını kucakladık; Çin özelliklerine sahip yeni bir sosyalizm çağını başlattık; ve mutlak yoksulluğu ortadan kaldırarak her bakımdan orta derecede müreffeh bir toplum inşa etmeyi nihayete erdirdik, böylece Birinci Yüzüncü Yıl Hedefini tamamladık. Bunlar Çin Komünist Partisi ve birlik içinde çabalayan Çin halkı tarafından elde edilen tarihi başarılardı, Çin ulusunun tarihine sonsuza kadar kaydedilecek olan başarılar, dünyayı derinden etkileyecek başarılar.

-- Yeni dönemin son 10 yılındaki büyük dönüşüm, Parti'nin, Çin Halk Cumhuriyeti'nin, reform ve dışa açılmanın, sosyalizmin gelişiminin ve Çin ulusunun gelişiminin tarihinde bir dönüm noktasıdır.

-- Temel düzeyde, Partimizin ve Çin özellikleri taşıyan sosyalizmin başarısını, Marksizmin, özellikle Çin bağlamında düşünülerek zamanımızın ihtiyaçlarına uyarlandığında başarıyla işlemesine borçluyuz.

-- Marksizmi Çin bağlamına ve zamanın ihtiyaçlarına uyarlamada yeni sayfalar açmaya devam etmek, günümüz Çin Komünistlerinin ciddi tarihsel sorumluluğudur. Pratik deneyim temelinde teorik yeniliği ilerletmeye devam etmek için, her şeyden önce, Yeni Çağda Çin'e Özgü Sosyalizm Düşüncesi'nin oluşturduğu dünya görüşüne ve bu düşüncenin metodolojisine iyi bir hakimiyet kazanmalı ve bu düşüncenin tutumlarına, bakış açıları ve yöntemlerine bağlı kalmalı ve bunlardan iyi yararlanmalıyız.


Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda açıldı, 16 Ekim 2022. ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 19. ÇKP Merkez Komitesi adına Pazar günü 20. ÇKP Ulusal Kongresi'ne bir rapor sundu. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)

-- Bugünden itibaren, Çin Komünist Partisi'nin temel görevi, Çin'i her bakımdan büyük bir modern sosyalist ülke haline getirmeye yönelik İkinci Yüzüncü Yıl Hedefini gerçekleştirmek için ortak bir çaba ile tüm etnik gruplardan Çin halkına önderlik etmek ve Çin ulusunun modernleşme yolundaki tüm cephelerde gençleşmesini ilerletmek olacaktır.

-- Çin modernleşmesi, Çin Komünist Partisi önderliğinde yürütülen sosyalist modernleşmedir. Tüm ülkelerin modernleşme süreçlerinde ortak olan unsurları içerir, ancak daha çok Çin bağlamına özgü özelliklerle karakterize edilir. Büyük bir nüfusun modernizasyonu, herkes için ortak refahın modernizasyonu, maddi ve kültürel-etik ilerlemenin modernizasyonu, insanlık ve doğa arasındaki uyumun modernizasyonu ve barışçıl kalkınmanın modernizasyonudur.

-- Bu nedenle potansiyel tehlikelere karşı daha dikkatli olmalı, en kötü senaryolarla başa çıkmaya, şiddetli rüzgarlara, dalgalı sulara ve hatta tehlikeli fırtınalara dayanmaya hazır olmalıyız.

Çin'in Shenzhou-14 astronotları 6 aylık görevin ardından Dünya'ya döndü Çin'in Shenzhou-14 astronotları 6 aylık görevin ardından Dünya'ya döndü

-- Eğitim, bilim ve teknoloji ve insan kaynakları, her bakımdan modern bir sosyalist ülke inşa etmenin temel ve stratejik direkleridir. Bilim ve teknolojiyi birincil üretici gücümüz, yeteneği birincil kaynağımız ve inovasyonu da büyümenin birincil itici gücü olarak görmeliyiz.

-- Milli gelir dağılımında kişisel gelirlerin payının artırılması ve öncelikli gelir dağılımında çalışanlara yönelik ücretlere daha fazla ağırlık verilmesi için çalışacağız.

-- Üretim faktörlerine dayalı dağıtım için üretilen politikaları iyileştirecek, düşük ve orta gelirli grupların üretim faktörlerinden daha fazla kazanmasını sağlamak için birden fazla yol keşfedecek ve daha fazla kanal aracılığıyla kentsel ve kırsal sakinlerin emlak gelirlerini artıracağız.


Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu, 16 Ekim 2022. (Fotoğraf: Liu Jinhai/Xinhua)

-- Barış, kalkınma, güvenlik ve yönetişimdeki açık büyüyor. Bütün bunlar, insan toplumu için benzeri görülmemiş zorluklar yaratıyor. Dünya bir kez daha tarihte bir yol ayrımına geldi ve gelecekteki rotası tüm dünya halkları tarafından belirlenecek.

-- Dünyanın en büyük Marksist iktidar partisi olarak, halkın desteğini sürdürmek ve uzun vadeli iktidar partisi olarak konumumuzu pekiştirmek amacıyla bizim gibi büyük bir partinin karşılaştığı özel zorluklarla mücadele etmek için her zaman tetikte ve kararlı olmalıyız.