Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Süleyman Şensoy, BRICS ülkelerinin pandemi sonrası dünyada kalkınma potansiyeli vaat ettiğini söyledi. 

SÜLEYMAN ŞENSOY, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı:

"BRICS ülkeleri yeni dünya ülkeleri demek. Yeni dünyanın potansiyel vaat eden ülkeleridir. Fakat BRICS kurulduğundan bu tarafa çok şey değiştiğini de görmek gerekiyor. Hem ekonomik dinamiklerde hem pandemi ve sonrasında yaşananlar, özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan yeni jeopolitik türbülans dikkate alındığında, BRICS önemini koruyor ve aslında dünyanın yeni kaynak merkezidir.

Bütün bu yaşananlar Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra başlayarak Arap Baharı'ndan itibaren aslında Batı ülkeleri merkezli bir kaynak krizini, kaynakların yeniden dağıtılıp bölüşülmesi ve dengelenmesi arayışını yansıttığı için BRICS ülkeleri dünyanın geleceğinin ne olacağı konusunda belirleyici olacak ülkelerdir." 

Video: Finlandiya'daki Ortaçağ Pazarı'ndan manzaralar Video: Finlandiya'daki Ortaçağ Pazarı'ndan manzaralar

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.