Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin'in yoksulluğu azaltmadaki başarısının "benzersiz" olduğunu ve deneyiminin dünyanın geri kalanı için örnek alınması gereken bir rol model oluşturduğunu söyledi.

ŞAHBAZ ŞERİF, Pakistan Başbakanı:

"Çin'in bu benzersiz deneyimi, dünyanın geri kalanı için örnek alınması gereken bir rol modeldir. Çin 800 milyon insanı yoksulluktan nasıl kurtarabildi? Bizim toplam nüfusumuz 220 milyon. Ve biz insanlarımızı bu derin çukurdan çıkarmak, onurlu ve müreffeh Pakistanlılar haline dönüştürmek amacıyla yoksulluk sınırının üstüne çıkarmak için mücadele ediyoruz. Çin bu mucizeyi gerçekleştirdi. Yani bu, benzeri görülmemiş bir şey ve hepimizin bu deneyimden faydalanması gerekiyor. Bunun benim görevim ve sloganım olduğunu düşünüyorum."

Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Zorla çalıştırma Çin'de değil ABD'de mevcut Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Zorla çalıştırma Çin'de değil ABD'de mevcut

ŞAHBAZ ŞERİF, Pakistan Başbakanı:

"(İki ülkenin) siyasi partileri arasındaki ilişkiler çok önemli. Halklar arasındaki ilişkiler çok önemli. Bu nedenle onların bu kayda değer ilerlemeyi ve gelişmeyi nasıl başardıklarını ve yoksulluğu, işsizliği, ekonomik sıkıntıları nasıl azaltarak mutluluğa dönüştürdüklerini onların deneyimlerinden öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bence bu bizim öğrenmemiz gereken bir ders ve onların deneyimlerinden öğrenmek için gerçekten sabırsızlanıyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İslamabad'dan bildiriyor.