Çin, tüketici malları sektöründe dijitalleşmeyi ileri taşımaya yönelik eylem planını açıkladı Çin, tüketici malları sektöründe dijitalleşmeyi ileri taşımaya yönelik eylem planını açıkladı

AMMAN, 7 Haziran (Xinhua) -- Ürdün, Pazartesi günü, önümüzdeki 10 yıl içinde 1 milyon istihdam yaratmayı amaçlayan bir program başlattı. Kraliyet Haşimi Mahkemesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekonomik Modernizasyon Vizyonu adlı program, ekonomik büyümeyi desteklemek ve istihdam yaratmak amacıyla çeşitli sektörlerde 366 girişim oluşturulmasını öngörüyor. Açıklamada, bu programın kamu-özel sektör ortaklıklarını güçlendireceği ve hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla çeşitli sektörlerde yatırım çekme çabalarını artıracağı ifade edildi.

Ürdün Başbakanı Bisher Al-Khasawneh, programın iki ana amacının kapsamlı sürdürülebilir büyüme elde etmek için Ürdün'ün ekonomik potansiyelini ortaya çıkarmak ve eğitim, sağlık, ulaşım ve altyapı gibi çeşitli hizmetleri geliştirerek bütün Ürdünlüler için yaşam kalitesini ve standartlarını iyileştirmek olduğunu söyledi.