İlk olarak 7 Mayıs’ta İngiltere’de görülen maymun çiçeği virüsü tüm dünyada ve ülkemizde endişe yaratmaya devam ediyor.

Maymun çiçeği virüsü tüm dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. 30 Haziran’da Türkiye’de de maymun çiçeği virüsü görüldüğü açıklandı. Çiçek hastalığının bir varyantı olarak görülen maymun çiçeği virüsü için yapılan araştırmalara göre aşı yüzde 80 koruma sağlıyor. Covid-19 pandemisinin yarattığı etkilerin ardından maymun çiçeği virüsü de virüs salgını olarak görülüyor. Maymun çiçeği virüsü, virüsle enfekte olmuş bir hayvandan veya maymun çiçeği enfeksiyonu geçiren başka bir insandan bulaşabiliyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

İlk semptomların ortaya çıkışı 5 ile 21 gün aralığında herhangi bir zamana denk gelebilir. En yaygın belirti verme başlangıcı ise 6-13. günler arası süreç olarak tespit edilmiştir. Belirtiler geçmiş dönemde büyük salgınlara yol açmış olan çiçek hastalığı ile benzerlik gösterse de biraz daha farklı şekilde seyreder. En temel belirtiler arasında şunlara yer verilebilir:

  • Yüksek ateş
  • Baş, sırt ve kas ağrıları
  • Lenf bezlerinde şişlikler
  • Yorgunluk hali
  • Üşüme ve titreme
  • Ciltte su çiçeğine benzer, su dolu küçük kabarcıklar şeklinde görülen döküntüler

Pakistan'da dang humması vakalarında artış sürüyor Pakistan'da dang humması vakalarında artış sürüyor

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNDEN KORUNMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Tüm hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olan hijyen kurallarına dikkat edilmesi, korunmanın en önemli aşamasını oluşturur. Bunun için eller düzenli olarak su ve sabunla yıkanmalı, kirli yüzeylere dokunulduktan sonra eller temizlenene dek yüze veya solunum organlarına kesinlikle dokunulmamalıdır. Hayvan etleri önemli bir bulaşma yolu olduğundan yalnızca iyi pişmiş olan etler tüketilmelidir.

Bunun haricinde doğada vakit geçiren insanlar da dikkatli olmalıdır. Ölü hayvanlar da dahil olmak üzere başıboş ve vahşi hayvanlara yaklaşılmamalıdır. Doğada görülen ve sağlıklı gözükmeyen hayvanlara kesinlikle temas edilmemelidir. Kemirgenler hastalığın önemli bir bulaşma yolu olduğundan fare gibi hayvanların girip çıktığı tespit edilen alanlar varsa bunlar detaylı bir şekilde temizlenerek dezenfekte edilmelidir. Böyle alanlarda saklanan gıda maddeleri mevcut ise bunlar da imha edilmelidir.

Su çiçeğine benzer deri kabarcıkları bulunan, ateş, üşüme, titreme gibi enfeksiyon belirtileri gösteren bireyler mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurarak muayeneden geçmelidir. Bu bireylerin kullandığı giysiler, havlu ve yatak örtüsü gibi ürünlere de temas edilmemeli ya da ortak kullanım var ise derhal sonlandırılmalıdır.