KOBİ’ler için sürekli başvuruya açık iki çağrı açıldı:

* 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Çağrısı,
 
* 1707 BİGG Ortaklı Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Çağrısı.
 
Sipariş Ar-Ge çağrıları kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecek.
 
Projelerde Ar-Ge çalışmalarının tedarikçi kuruluş tarafından yapılması; proje çıktısı ürünün müşteri kuruluş ve/veya tedarikçi kuruluş tarafından pazara sunularak ticarileştirilmesi beklenecek.
 
Müşteri kuruluş, tedarikçi kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine eş finansman desteği sağlayacak.
 
KİMLER PROJE SUNABİLİR?
 
Çağrıya, KOBİ veya büyük ölçekli bir müşteri kuruluş ve en az bir tedarikçi kuruluşun ortak başvuru yapması ve tedarikçi kuruluşun KOBİ olması gerekir.
 
Başvuru ve destek süreçleri, TÜBİTAK ile müşteri kuruluş arasında yürütülecek.
 
PROJE BÜTÇESİ VE DESTEK ORANI
 
Proje bütçesi en fazla 5 milyon TL olacak.
 
Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamındaki projeler için müşteri kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin yüzde 40’ını tedarikçi kuruluşa ödeyecek, TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra ‘kabul edilen harcama tutarının’ yüzde 40’ını tedarikçi kuruluşa hibe destek olarak verecek. BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge Çağrısı kapsamındaki projelerde TÜBİTAK desteği yüzde 50 olacak.
 
Proje önerisi yeşil mutabakata uyum kapsamındaki öncelikli Ar-Ge ve yenilik konularından olursa projelere 10 puan verilecek.
 
Proje süresi en fazla 24 aydır.
 
Desteklenen gider kalemleri
 
TEDARİKÇİ KURULUŞUN
 
* Personel giderleri,
 
* Seyahat giderleri,
 
* Danışmanlık giderleri.
 
MÜŞTERİ KURULUŞUN
 
* Personel giderleri: Üst sınırı 18 adam-ay işgücü.
 
* Genel gider desteği: Üst limit 50 bin TL ve oranı proje destek tutarının en fazla yüzde 5’i.
 
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
 
Başvurular PRODİS üzerinden https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online gönderilecek.
 
Bilgi: Esma Atılgan
Tel: 0312 298 95 26  
[email protected]