Seçim, bir eleme işlemi ya da işlevidir.

Tüm duyu ve devinim becerinizle seçim hakkınız olduğu müddetçe öncecilik hakkınız da vardır. Size kontrollü ya da kontrolsüz geçici ya da kalıcı bir güç sağlar.

Seçmek, bilgiyle başlar.

Seçmek, benlikle beslenir.

Seçmek, hazlarla gelişir.

Seçmek, iradeyle sonlanır.

Bir kitap seçmek, bir film seçmek, bir sözcük seçmek bir irtifa skalasıdır. Seçimlerimiz alt-üst ve uç anlamlarıyla kişisel kronolojimizi oluşturur.

Nesneyi seçmek, özneyi seçmek, eylemi seçmek yaşamsal tutkuları yönetmeyi sağlar. Nesneyi seçememek, özneyi seçememek, eylemi seçememek yaşamsal tutkuları yönetilemez hale getirir.

Herhangi bir seçim yaptığımızda, zihnimizi yönetecek olan zaman zemini, zihnimize koşut ya da karşıt olabilir. Bu da zihnin zamana manevra yapmasına ya da tersine sebep olacaktır.

Seçim, riskten uzaklaşmak ya da riske yaklaşmak için yapılır.
Hazların bilinci, irade, benlik ve bilgi tümlüğü seçmek eyleminin sonucuna büyüteçle mi yoksa küçülteçle mi bakılacağını belirleyecektir.

Siyahı seçmek, kırmızıyı yadsımak demek olmasa da siyaha göre kırmızı maktuldür.

Seçmek, seçilene geri dönüşmektir.