Son günlerde ekonomi alanında sıklıkla duyduğumuz ‘resesyon’ kelimesi, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle ABD'nin resesyona girmesinin ardından kelimenin anlamı daha da merak edildi.

Kredi alacaklar dikkat: Döviz ve maaş bordrosu şartı! Kredi alacaklar dikkat: Döviz ve maaş bordrosu şartı!

Resesyon, makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. Ekonomide durgunluk olarak da adlandırılabilir.

RESESYON NEDİR, NE DEMEK?

Resesyon kelimesinin anlamı ‘durgunluk’ olarak bilinmektedir. Birkaç ayı geçen sürede ekonomide meydana gelen belirgin düşüşü ifade eder. Ülke ekonomisinde gelişen büyüme hızının ülkedeki nüfus artış hızından düşük olması nedeniyle, kişi başına belirlenen milli gelirin artış göstermemesidir.

Böyle bir süreçte, ekonomi ivme kaybeder, talepte canlılık olmaz ve genel bir karamsar hava hakimdir. Makro ekonomi göstergeleri; reel gelir, istihdam, üretim, tüm ticaret verileri bu ölçümlemeye dahil edilir.

Bir resesyondan bahsedebilmek için birbirini izleyen iki çeyrek dönemin olumsuz ekonomik büyüme bildirmesi veya ülke tarafından ölçülen Gayri safi Yurtiçi Hasılanın izlenmesi yeterli olmaktadır. Büyüme oranında gelişen 1 puanlık düşüş neticesinde, 80 ile 100 bin kişi aralığındaki işsiz kitlenin iş bulması imkansızlaşır.

Bu süreçte, yatırım eğrileri düşer ve yeni iş kurmayı planlayanlar, bekleme sürecine geçer. Ülkelerin resesyon süreci yaşaması sıklıkla görülmese de 1960-2007 yıl aralığında 21 gelişmiş ülke ekonomisi 122 resesyon yaşamıştır.