Eğitim fakültesinden mezun olmayan ve öğretmen olmak isteyen adaylara verilen pedagojik formasyon eğitimi için Danıştay'ın kararı açıklandı. Türk PDR Derneği, Formasyon hakkında alınan mahkeme kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Buna göre Pedagojik formasyon kalktı mı?

Pedogojik Formasyon İptal edildi mi?

Pedagojik Formasyon uygulaması asli süreci devam ediyordu. Türk PDR Derneği, Formasyon hakkında alınan mahkeme kararını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim Terbiye Kurulu tarafından 29 Haziran 2020 tarihinde 12 sayılı Karar ile birlikte yükseköğretim kurumlarınca sertifika çerçevesinde devam ettirilen pedagojik formasyon sertifikasıyla ilgili eğitiminin geçerliliğinin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Bu kararın alınması sonrasında bildiri, YÖK tarafından bütün üniversitelere gönderilmiştir.

Geçtiğimiz süreç içerisinde bir açıklama yapan YÖK, Pedagojik Formasyon ile ilgili  2021 - 2022 eğitim öğretim yılından itibaren 'Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı'nın yeniden başlatılacağını duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi tedbirlerini açıkladı İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi tedbirlerini açıkladı

Türk PDR Derneği, Formasyon hakkında alınan mahkeme kararını açıkladı.

Yüksek Öğretim Kurulunca 27/09/2021 tarihinde yayımlanan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar doğrultusunda YÖK'ün üniversitelerde verdiği Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Eğitimine ilişkin Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin, 2021 Ekim ayında Danıştay Dairesinde yapmış olduğu yürütmeyi durdurma ve formasyon iptaline dönük başvuruda Danıştay ara karar yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Buna göre halen süren pedagojik formasyon eğitimi ve sonraki uygulamaların söz konusu yürütmeyi durdurma kararının hukuki etkisine binaen yasal dayanağı ortadan kalkmıştır.

OĞUZ ONATTürk PDR Derneği ve Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

Pedagojik Formasyon konusunda Milli Eğitim Bakanlığı esaslarının YÖK tarafından uygulanmadığı, üniversitelerin kapasitelerine bakılmadan; limitsiz, oransız kontenjanlar açıldığı ve hatta birçok fakültede staj için fiziki ortam olanağı olmadığı halde şartlar gözetilmeden, uygunsuz şekilde formasyon kontenjanları açıldığı ortadadır. 700 bine yakın öğretmen MEB’e atama beklerken ve özel okullarda asgari ücrete dahi iş bulamazken yeni işsiz öğretmenler yaratmaya dönük oportünist, plansız bu çalışmayı doğru bulmadığımızı ifade etmiştik. Kaldı ki verilen pedagojik formasyon eğitiminde, öğretmenlik meslek yetkinliğini sağlayacak doğru dürüst ders de bulunmamaktadır. Eğitim Fakültesinde bulunmayan öğretmen branşları için, örneğin; muhasebe, ticaret, sağlık branşlarında ihtiyaç varsa branşa dönük derslerle formasyon açılması gerekirken tüm alanlarda üstelik halen okuyan 200 bine yakın öğrenci, 700 bin mezun atama bekleyen öğretmene rağmen pedagojik formasyon eğitimi açılması kamu yararına da değildir. “Hiçbir şey olamıyorum bari öğretmen olayım.” mantığı doğru değildir. Devletin yeni işsiz öğretmenler yaratması doğru değildir. Eğitim, 7-8 dersle öğretmen yapılarak sunulacak kadar ucuz bir hizmet değildir. Öğretmenlik bir ihtisas mesleğidir.” diye belirtmiştir.
 

PEDAGOJİK FORMASYON
Pedagojik FORMASYON Nedir?

Pedagojik formasyon, akademik tanımların, öğrenmeye açık bireylerin algılayabileceği dilde, farklı şekillerde anlatılabilmesi için alınan bir çeşit formasyon eğitimi. Üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimden sonra, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için tasarlanmıştır. Sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi derslerden oluşmaktadır.

Pedagojik formasyon, pedagoji biliminde eğitim pedagojisi ile ilgili bilgilerin verilmesini kapsar.

Yükseköğretim Kurumu, 2010-2011 yılından itibaren bu öğretmenlik eğitimini Tezsiz Yüksek Lisans adı altından çıkarıp Pedagojik formasyon eğitimi olarak değiştirmiştir. Eskiden ALES notuna göre sıralama yapılırken 2010-2011 yılından itibaren diploma not ortalamasına göre sıralama yapılmakta ve üniversiteler bu ortalamalara göre öğrenci almaktadırlar.