Küresel araştırma şirketi NielsenIQ’nun araştırmasına göre, Türkiye’de hızlı tüketim ürünleri (FMCG) perakendesi 2022 yılının ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 büyüme kaydetti. Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 62'sinin yerel/yöresel işletme ve ürünleri almayı tercih ettiği görüldü. Fiyat dinamikleri nedeniyle tüketicinin artık daha temkinli davrandığı ve küçük paketlere yöneldiği dikkat çekti.

Video: Çin'in Batı Gölü Longjing çayını hazırlamanın sırları Video: Çin'in Batı Gölü Longjing çayını hazırlamanın sırları

Küresel araştırma şirketi NielsenIQ tarafından yapılan araştırma hızlı tüketim pazarının bu yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 büyüdüğünü ortaya koydu. 2015 yılından bu yana bileşik yıllık büyüme rakamlarına (CAGR) bakıldığında da gıda kategorisinin yüzde 19, gıda başlığı altındaki tarım ürünlerinin yüzde 19,4, buğday ürünlerinin ise yüzde 24,3 büyüdüğü gözlendi.

Araştırmaya göre, Türkiye’de 2020 yılında toplam FMCG içinde yüzde 4,0 olan e-ticaretin ağırlığı, 2021 yılında yüzde 5,7’ye çıkarak güçlü bir artış kaydetti.

2022 yılının ilk 8 aylık döneminde e – ticaret yüzde 74’lük bir ciro büyümesi gerçekleştirdi.

TEMKİNALIŞVERİŞ ARTTI

Dünya genelinde bozulan fiyat istikrarına ve bunun tüketiciye yansımalarına bakıldığında, tüm ülkelerde fiyat artışlarının görüldüğü, bunun tüketici bütçesine baskı yaptığı ve tüketicinin daha temkinli olduğu görüldü.

Ürün tercihleri küçük paketlere yönelirken, tüketicinin ‘Gerektiği zaman, gereken ürünü, gerektiği kadar aldığı’ gözlemlendi.

TÜKETİCİ, ‘YERLİ MALI’NA YÖNELDİ

Türkiye’deki tüketicilerin marka tercihlerine ilişkin bulgular tüketicilerin yüzde 62'sinin kendi bölgelerindeki yerel/yöresel işletmelerden, yerel olarak üretilmiş ürünleri satın almayı tercih ettiğini gösterdi. Ayrıca tüketicilerin yüzde 65'inin mümkün olduğunca yerel markaları desteklediği de kaydedildi.

Araştırma, tüketicinin yüzde 34’ünün sürdürülebilir ürünleri almaya daha yatkın; yüzde 66’sının da çevresel konuların şimdi ve gelecekte kendi sağlıklarını etkileyeceği konusunda hemfikir olduğunu gösterdi.

Tüketicilerin özellikle ekolojik/biyo ürünlere ilgisinin yüzde 20’den yüzde 27’ye çıktığı görülürken aynı zamanda yükselen oranda yaşadıkları bölgede üretilmiş/yerel ürünleri seçmeye çalıştıkları kaydedildi. Bu oran oran yüzde 15’ten yüzde 22 seviyesine yükseldi.

Araştırmaya katılan tüketicilerin yüzde 19’u Türkiye’de üretilen ürünleri seçmeye çalıştıklarını ifade edildi. Bu oranın bir önceki yıl yüzde 13 seviyesinde olduğu belirtildi.

PAZAR ATIŞTIRMALIKLA BÜYÜDÜ

NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan; atıştırmalık, içecekler ve bakkaliye gruplarının global büyümede başı çeken kategoriler olduğunu aktardı. Şekerel Erdoğan, ‘Türkiye’de FMCG büyümesine baktığımızda özellikle gıda kategorisinin; gıda başlığı altında da atıştırmalık ve içecek gruplarının güçlü hacim ve ciro performansıyla büyümeyi öne taşıdıklarını görmekteyiz’ diye konuştu.

(BloombergHT)