Mallarmé ,"Bir Zar Atımı" şiirinde:"Her düşünce bir zar atımıdır."der.

Kitapların da zar gibi yüzeyleri, karşı yüzeyleri ve yan yüzeyleri vardır.

Kitap, yüzeylerinde taşıdıkları anlam ve olası anlamlarla, bu anlama alıştırılmış okura, olasılıkları düşünce parçalarına dönüştürme yetisi verir. Kitapların, baş ucu kitapları diye türleştirilmesi de okura yaptığı kılavuzluk içindir ve okurda oluşturduğu ilgi derecesiyle de ilişkilendirilebilir.

Salt nesne olarak bile kitap, doğrusal etkiye sahiptir.Kokusu, kapağı, sırtı gözünüzü okşar.

Okunması bittiğinde ise kitabın nesne hali sona erer. Nesnelliğini kaybettiği anda doğrusal etkiden, dolaylı etkiye dönüşümü başlar.Elinizdeki kitap, zihninize taşınmıştır.

Gülün Adı(Umberto Eco) ve Tutunamayanlar (Oğuz Atay) etkilerinin etkisi olan, etki grafiğinde ayrık örnekler olarak gösterebileceğimiz kitaplardır.

Kitap, okurun düşüncelerinde,bu düşüncelerini savunma biçimlerinde değişkeler yaratır. Bu değişkeler de okurun kendi yaşam mekanizmasını işleyiş ve yönetiş biçimini özgürleştirir. Okurun durağanken bile kazanıyor olduğu devinim,bu yüzdendir. Kitap okurda kendini, kendinde de okuru düzenli olarak imler.

Kitap, okura  vadettiği sözleri tutar.Okurda düşünce seçiciliği, arzu seçiciliği yaratır. Kitap,tekilleşmek için çoğunluğa karşı kuvvet gösterisi yaparken okur da aynı amaçlı gösteriyi,okuma sürecinde yapar. Kitabın da okurun da attığı zar, aslında aynı zardır.

Kitap, okurun gizli müttefikidir.