Sebze ve meyvelerin raf ömrü nasıl uzatılabilir? Sebze ve meyvelerin raf ömrü nasıl uzatılabilir?

 Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından Cuma günü yayınlanan yeni bir rapor, Kovid-19 krizi sırasında uygulananlar gibi azaltılmış çalışma saatleri ve daha esnek çalışma saatleri düzenlemelerinin, ekonomiler, işletmeler ve çalışanlar için daha fazla üretkenlik ve iyileştirilmiş iş-yaşam dengesi gibi faydalar sağlayabileceğini ortaya koydu. Türünün ilk örneği olan Dünyada Çalışma Süresi ve İş-Yaşam Dengesi başlıklı rapor, çalışma süresinin, çalışma saatleri ve çalışma süresi düzenlemeleri bakımından hem ana yönlerinin hem de bunların çalışanların iş-yaşam dengesi üzerindeki etkilerinin kapsamlı bir değerlendirmesini sağlıyor. Rapora göre, küresel iş gücünün önemli bir kısmı artık standart sekiz saatlik iş günü veya 40 saatlik çalışma haftasına kıyasla uzun veya kısa saatler çalışıyor. Tüm işçilerin üçte birinden fazlası düzenli olarak haftada 48 saatten fazla çalışırken, küresel işgücünün beşte biri haftada 35 saatten az çalışıyor. Raporda, Kovid-19 krizi önlemlerinin, çalışanlara nasıl, nerede ve ne zaman çalışacakları konusunda daha fazla esneklik sağlamanın, örneğin üretkenliği artırmak gibi, hem onlar hem de iş dünyası için olumlu olabileceğine dair güçlü yeni kanıtlar sağladığı belirtildi. Mümkün olan en yüksek ödeneklere sahip kapsayıcı kısa süreli çalışma programlarının yalnızca istihdamı korumakla kalmayıp aynı zamanda satın alma gücünü de sürdürdüğü ve ekonomik krizlerin etkilerini hafifletme olasılığı yarattığı vurgulanan raporda, hem sağlıklı bir iş-yaşam dengesini hem de gelişmiş üretkenliği teşvik etmek için birçok ülkede çalışma saatlerinin azaltılmasını desteklemek amacıyla kamu politikası müdahalelerine ihtiyaç duyulduğuna işaret edildi. Raporda, "İş-yaşam dengesi politikalarının işletmelere önemli faydalar sağladığına dair azımsanmayacak miktarda kanıt var ve bu tür politikaların hem işverenler hem de çalışanlar için bir 'kazan-kazan' olduğu görüşünü destekliyor" denildi.