CENEVRE, 6 Aralık (Xinhua) -- Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve partnerleri tarafından yakın zamanda yapılan bir ankete göre, dünya çapında çalışan insanların yaklaşık yüzde 23'ü işyerinde fiziksel, psikolojik veya cinsel olmak üzere şiddet ve tacize maruz kaldı. Türünün ilk örneği olan ve Pazartesi günü yayınlanan anket, dünya çapındaki mağdurların yalnızca yarısının başına gelenleri başka birine açıkladığını ve bunu da çoğu zaman birden fazla şiddet ve taciz biçimine maruz kaldıktan sonra yaptığını ortaya çıkardı. Başına gelenleri ifşa etmemek için verilen en yaygın gerekçelerin "zaman kaybı" ve "itibar korkusu" olduğunu ortaya koyan ankette, kadınların deneyimlerini paylaşma olasılıklarının erkeklere kıyasla daha yüksek olduğu bulundu (kadınlarda yüzde 60,7, erkeklerde yüzde 50,1). Küresel olarak, çalışan kadın ve erkeklerin yüzde 17,9'u çalışma hayatlarında psikolojik şiddet ve taciz yaşadığını, yüzde 8,5'i ise fiziksel şiddet ve tacize maruz kaldığını söyledi ve bu kadınlardan çok erkeklerin başına geldi. Ankete göre, katılımcıların yüzde 6,3'ü, özellikle de kadınlar, cinsel şiddet ve tacize maruz kaldığını rapor etti.

Ankette farklı şiddet ve taciz türlerinden etkilenme olasılığının en yüksek olduğu ortaya çıkan gruplar arasında gençler, göçmen işçiler ve maaşlı çalışan kadın ve erkekler bulunuyor. Genç kadınların cinsel şiddet ve tacize maruz kalma olasılığı genç erkeklerin iki katı ve göçmen kadınların cinsel şiddet ve tacizi bildirme olasılığı da göçmen olmayan kadınların neredeyse iki katı olarak tespit edildi. Beş mağdurdan üçünden fazlası iş yerinde birden çok kez şiddet ve tacize uğradığını söyledi ve çoğunluk için en son olay son beş yıl içinde gerçekleşti. ILO, ülkelerin çalışma yaşamında şiddet ve tacizi etkili bir şekilde önlemek ve yönetmek için mekanizmalarını genişletmelerini ve güncellemelerini, bu konudaki farkındalığı artırmalarını ve aynı zamanda her düzeydeki kurumların etkili önleme, iyileştirme ve destek sunma, insanların adalete olan güvenini oluşturma ve mağdurların desteklenmesini sağlama kapasitelerini artırmalarını tavsiye etti. ILO anketi, 2021'de 121 ülke ve bölgede 15 yaş ve üstü yaklaşık 75.000 çalışanla yapılan görüşmelere dayanıyor.

Video: Türkiye, Tavşan Yılı'nda Çinli turistleri konukseverlikle karşılıyor Video: Türkiye, Tavşan Yılı'nda Çinli turistleri konukseverlikle karşılıyor