İller Bankası sözlü sınav sonucuna göre merkez ve yurt içi hizmet birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 400 personel alımı yapılacağını duyurdu. İlana göre, mühendis, mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı, tekniker, yönetim personeli ve büro personel kadrolarına personel alımı gerçekleştirilecek.

İller Bankası sözlü sınav sonucuna göre merkez ve yurt içi hizmet birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere mühendis, mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı, tekniker, yönetim personeli ve büro personel kadrolarına 400 personel alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'deki ilana göre, başvurular 19 Aralık ile 3 Ocak tarihleri arasında ‘www.ilbank.gov.tr’ internet adresi üzerinden yapılacak.

Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu’nu 19/12/2022 – 03/01/2023 tarihleri arasında Bankanın web sayfasından ( www.ilbank.gov.tr ) doldurup JPEG formatındaki 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda gönderecekler.

Sınav ANKARA’da yapılacak olup, sınav yerinin tam adresi ve sınav tarihi ileri bir tarihte Bankanın web sayfasında ilan edilecektir.

Adaylar sınava başvuru sırasında, 

I) Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin, II) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin, bu ilanda yer alan bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar da denklik belgesinin,

Albüm: Çin'de Fener Festivali hazırlıkları renkli görüntülere sahne oluyor Albüm: Çin'de Fener Festivali hazırlıkları renkli görüntülere sahne oluyor

III) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olanlar buna ilişkin belgesinin, JPEG formatındaki fotoğrafını yüklemek zorundadır.

c) 03/01/2023 Salı günü (Saat 23:59)’dan sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

ç) Adayların başvuruları Banka tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacak ya da reddedilecektir.

Bilahare adaylar aynı sitede yer alan ‘Başvuru Kontrol’ bağlantısını kullanarak başvurularının Banka tarafından onaylanıp onaylanmadığını takip edebilecektir.