2022 yılının ilk yarısındaki dinamizmin ardından bölgenin ekonomik faaliyetlerin yavaşladığı belirtilen rapora göre bu durum, 2021'in toparlanma etkisinin azalmasının yanı sıra daha sıkı para politikalarının, mali harcamalarda daha fazla kısıtlamanın, daha düşük tüketim ve yatırım seviyelerinin ve kötüleşen dış faktörlerin etkisini yansıtıyor.

SANTİAGO, 16 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu (ECLAC) Perşembe günü yatığı açıklamada, Latin Amerika ve Karayipler ekonomilerinin "dışsal belirsizlikler ve iç kısıtlamaların ortasında" 2022 yılında yüzde 3,7 büyüme kaydedeceğini bildirdi.  Merkezi Şili'nin başkenti Santiago'da bulunan kuruluş, "Latin Amerika ve Karayipler Ekonomilerine Ön Genel Değerlendirme 2022" raporunu sunarken, bölgenin 2021'de kaydettiği yüzde 6,7'lik büyümenin yarısından biraz fazlasını kaydetmesinin beklendiğini bildirdi. Raporda, 2023'te "ekonomik büyümedeki yavaşlamanın yoğunlaşarak... gayrisafi yurtiçi hasılada (GSYİH) yüzde 1,3'lük bir büyüme oranına yol açacağı" belirtildi.

Çin yapımı yapay çiçekler Iraklılar arasında popüler Çin yapımı yapay çiçekler Iraklılar arasında popüler

ECLAC'a göre, 2022'de dünya genelinde artan küresel enflasyonun ortasında benimsenen daha sıkı para politikaları, finansal dalgalanmalardan ve riskten kaçınmayı artırarak, bölge ülkeleri de dahil olmak üzere gelişmekte olan ekonomilere sermaye akışının azalmasına neden oldu. 2022 yılının ilk yarısındaki dinamizmin ardından bölgenin ekonomik faaliyetlerinin yavaşladığı belirtilen rapora göre bu durum, 2021'in toparlanma etkisinin azalmasının yanı sıra daha sıkı para politikalarının, mali harcamalarda daha fazla kısıtlamanın, daha düşük tüketim ve yatırım seviyelerinin ve kötüleşen dış faktörlerin etkisini yansıtıyor.